İşyeri Hekimi İstanbul

İşyeri Hekimi İstanbul

 

İş Yeri Hekimi İstanbul

İş yeri hekimi İstanbul çerçevesinde Kale OSGB olarak alanında en profesyonel ve tecrübeli iş yeri hekimlerinin istihdamını gerçekleştirmekteyiz. İstanbul işletmeniz için yeni bir iş yeri hekimi ile çalışmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan uzman hekimin atamasını gerçekleştirmek üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş olan Kale OSGB ile çalışabilirsiniz. Bu istihdamı sağlarken iş yeri hekiminin kişisel özelliklerinin İstanbul işletmeniz için uygun olup olmadığını, iş yerinizin tehlike sınıfını, işinizin niteliğini ve bunlardan çok daha fazlasını göz önünde bulunduruyoruz.

Çalışma Süreleri

Tüm bunların yerine getirilmesi risk değerlendirmesi yapılarak mümkün olmaktadır. Risk değerlendirmesi ile İstanbul işletmenizin az tehlikeli, tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıflarından hangisine en uygun olduğuna karar veriyoruz. Bu tehlike sınıfları iş yeri hekiminin şirketinizde çalışacağı minimum saat süresini ve hekimin yerine getireceği muayenelerin periyodik oranını belirlemektedir. Buna göre, iş yeri hekimi aksini belirtmedikçe minimum süreler (2019 itibariyle) aşağıda listelendiği gibi sıralanmaktadır:

  • Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç beş yılda bir,
  • Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç üç yılda bir,
  • Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç yılda bir kez muayene yapılır.
İşyeri Hekimi İstanbul
İş yeri hekimi İstanbul

İş Yeri Hekiminin Nitelikleri ve Görevleri

Her şeyden önce İstanbul iş yerinde görevlendirilecek olan hekimin, iş yeri hekimliği belgesine sahip olmasının zorunlu görüldüğünü belirtelim. İş yeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, hesaplanan çalışma sürelerinin bölünerek birden fazla iş yeri hekimine verilmesi kabul gören bir hareket değildir. Bunun yanı sıra, vardiyalı çalışma yapılan iş yerlerinde iş yeri hekiminin görevi (çalışma saatleri) işveren tarafından şirket vardiyalarına uygun olarak belirlenebilir.

İSG Nedir?

İş yeri hekimleri İstanbul işletmelerinde görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamaya ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmaya gayret ederler. Bu anlamda işverenin ve iş yerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri asla dışarıya sızdırmazlar. Yine personellerin kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. İş yeri hekimleri, hizmet sundukları İstanbullu işverene karşı sorumludur.

İş yeri hekimi iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri çalıştığı şirketin işverenine yazılı olarak bildirme görevine sahiptir. Bunlar acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenler halleri kapsayabilir. İş yeri hekiminin bir diğer önemli sorumluluğu da söz konusu tehlikelere karşı harekete geçmeyen işvereni bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmektir.

Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Göre İş Yeri Hekimi

29.12.2012 / 28512 tarih ve sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi hükümlerine göre iş yeri hekimlerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olarak çalışma süreleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda az tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmede iş yeri hekiminin çalışan başına aylık en az 5 dakika süre ayırması gerekmektedir. Tehlikeli iş yerlerinde bu süre 10 dakika ve çok tehlikeli iş yerlerinde de aynı süre 15 dakika şeklinde olmalıdır. Az tehlikeli sınıfta bulunan bir işletmede 2000 çalışana kadar tek bir iş yeri hekimi görev yapabilir ancak bu sayı aşıldığında İSGB kurularak iş yeri hekimi sayısının artırılması gerekmektedir. Tehlikeli sınıfta ise bu sayı 1000’dir ve çalışan sayısı 1000’in katlarına göre hesaplanarak iş yeri hekimi bulundurulması gerekir. Çok tehlikeli sınıftaki iş yerleri içinse sayı 750 olarak belirlenmiştir. Çok tehlikeli sınıfta hem çalışan başına ayrılması gereken süre, hem de iş yeri hekimine düşen görev yükü çok fazla olduğundan çalışan sayısına göre daha fazla sayıda iş yeri hekimi bulundurması ve tehlikeli sınıfa ek olarak diğer sağlık personeli istihdam edilmesi gerekmektedir. Diğer sağlık personelinin görev süreleri de iş yerinde çalışan personel sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Gıda Zehirlenmesi İlk Yardım

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar