İSGB Tanımı Nedir ve Ne Anlama Gelir?

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

Kale OSGB, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için tek elden zengin çözümler sunar. Şirketlere sağlık eğitim ve öğretim programlarında yardımcı olur ve Çalışma Bakanlığı veya diğer iş sağlığı standartlarının gerektirdiği yasal şartlara uymanıza yardımcı olmak için önerilerde bulunur. Çeşitli sektörlerden kurumsal müşterilere 15 yıla yakın süredir hizmetler sağlamaktayız. Siz ve ekibiniz için kapsamlı ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmak için çalışıyoruz.

Çalışanlarınızın sağlığı işyeri sağlık hizmetlerinin temel taşını oluşturmaktadır ve işyeri hekimliği bunun önemli bir parçasıdır. İşyeri hekimliği klinikleri adayların iş değerlendirmesine uygunluğu, sağlık taraması, mesleki ve yasal tıbbi muayenelerini yapmak için kapsamlı olanaklara sahiptir.

İşyeri Hekimliğinin Görevleri

Mesleki sağlık hizmetleri birçok farklı konuyu içine almaktadır. Bazı başlıklar şunları içerir:

İstihdam öncesi tıbbi muayene

İstihdam öncesi tıbbi muayeneler bir çalışanın kendi veya başkaları için sağlık riski oluşturmadan işini yapmaya uygun olup olmadığını belirlemek için gerçekleştirilen temel uygulamalardan biridir. Görev alınan endüstri ne olursa olsun, çalışanlarınızın sağlığı ve güvenliği her zaman birinci esastır ve şirketin verimliliğini optimize etmenin anahtarıdır.

İşyeri hekiminin yerine getirdiği tipik tıbbi muayeneler, bireyin tıbbi geçmişini değerlendirmenin yanı sıra herhangi bir tür kronik durumu veya bulaşıcı hastalıkları kontrol etmeyi de içerir. İstihdam öncesi ve işe yeniden katılım kontrollerinin detayları endüstriye, işin niteliğine ve çalışanın yaşına bağlı olarak değişecektir.

Kale OSGB’de şirketinizin gereksinimlerine ve isteklerine göre özelleştirilmiş tıbbi muayeneler sunmaktayız.

İşe dönmek için uygunluk kontrolü

Ciddi bir hastalık veya yaralanma sonrası işe dönen işçiler, kendileri veya başkaları için tehlike oluşturabilir. İşe dönmeye uygunluk, işverenin bir çalışanın belirli bir işi veya görevi güvenli bir şekilde yapabildiğinden emin olmak istediğinde yerine getirilen tıbbi bir değerlendirmedir.

Tarafımızca şirketinize atanan işyeri hekimimiz, söz konusu bireyi değerlendirecek ve işin kapsamını, endüstriyi ve tıbbi durumları dikkate alacaktır. Hekim bunun ardından şirkete gerekli önerilerde bulunur. Bu öneriler, bireyin işe dönmeye uygunluğunun yanı sıra, gerekli iş kapsamında değişiklikler veya düzenlemeleri de içerecektir.

Yasal tıbbi muayeneler

İşyeri Güvenliği ve Sağlığı Yönergesi kapsamında, çalışmaları süresince belirli sağlık tehlikelerine maruz kalan işçilerin periyodik tıbbi muayenelerden geçmeleri gerekmektedir. İşyeri hekimi tarafından yapılınca bu çalışma meslek hastalıklarının erken tespitini sağlar ve personelinizin işyerinin tehlikelerine aşırı maruz kalmasını önler, böylece işyeri tehlikelerinin zararlı etkilerinden korunur. Bu tıbbi muayeneler sadece bakanlığa kayıtlı işyeri hekimleri ile yapılabilir.

İşçi yaralanmalarında tazminat talebi incelemesi

İşle ilgili bir yaralanmanın işveren aleyhine tazminat talebiyle sonuçlandığı durumlarda, şirket yaralanmayı incelemek ve gerçekleri belirlemek için bir meslek hekimi görevlendirebilir. Meslek doktoru, yaralanmanın ne kadar ciddi olduğunu tespit eder.

Zehirli koşulları önleme

İşyeri hekimlerinin şirketlere sundukları diğer hizmet alanları arasında toksik veya başka şekilde tehlikeli maddeleri çalışanlardan uzak tutmak ya da etkilerini önceden incelemek gelir. İşyeri doktoru bunun için bir sağlık gözetim planı oluşturabilir ve ardından çalışanların sağlığında meydana gelebilecek değişiklikleri izleyebilir.

İşyeri Hekimi Çalışma Saatleri

Devamlı işçi çalıştıran her işverenin, ilk yardım, acil tedavi ve koruyucu sağlık servislerini sağlamakla görevli işyeri hekimleri çalıştırması bir mecburiyettir. Hekimlerin minimum çalışma saatleri ise şöyledir:

  • Az tehlikeli işyerleri, çalışan başına ayda 5 dakika,
  • Tehlikeli işyerleri, çalışan başına ayda 10 dakika,
  • Çok tehlikeli işyerleri, çalışan başına ayda 15 dakika,