Ara Dinlenme Süresi

OSGB’de Ara Dinlenme Süresi Hakkında Bilgiler

Ara Dinlenme Süresi Ara dinlenme süresi olarak tanımlanan zaman dilimi Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda belirlenmektedir. Buna göre bir iş yerinde çalışan işçi, yabancı uyruklu ya da değil, günlük toplam çalışma saatine orantılı olarak minimum bir [...]
Periyodik Sağlık Muayenesi

Periyodik Sağlık Muayenesi Ne Kadar Sık Yapılmalı?

  Periyodik Sağlık Muayenesi Periyodik sağlık muayenesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin birinci elden sorumlu olduğu, iş yerinin çalışanlarına sağladığı sağlık düzeyini belirlemeye yardımcı olan önemli bir süreçtir. Muayenede işletme çalışanlarının kişisel özelliklerinden, kullanılan alanın tehlike düzeyi ve işin niteliğine[.....]

İŞ GÜVENLİĞİNDE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İş Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri İşverenin İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile İlgili yükümlülüklerini açıklamadan önce işveren kimdir sorusunu yanıtlamakta fayda görüyorum. İşveren ; 4857 sayılı İş Kanunu ’nun “Tanımlar” başlıklı 2 inci maddesinde işveren ; “işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği[…..]

OSGB Nedir?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TARİHÇESİ

Yaşamın başlangıcından günümüze, teknolojinin çalışma hayatında yarattığı büyük dönüşümler, bir yönüyle toplumsal refahın yaratımı ve gelişimini hedeflerken, diğer tarafıyla ise; insan yaşamını ve içinde yer alınan çalışma ortamına yönelik tehdit algısını belirlemiş, iş sağlığı güvenliği açısından olumsuzlukların karşımıza çıkmasına sebep olmuştur.

OSGB AVANTAJLARI

İş Sağlığı Güvenliği Kanununun çıkmasıyla birlikte günümüzde çokça adı duyulan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kısaltması olan OSGB’ler, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş birimlerdir. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde[…..]

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Bilindiği üzere “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereğince işverenler, çalışanlarına işe başlamadan önce yapacakları işin tehlike ve risklerine karşı korunmasını sağlayacak nitelikte iş sağlığı güvenliği eğitimlerini aldırmakla sorumluydu fakat 24.05.2018 tarihinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Yönetmeliğinde” bir[…..]

İŞ GÜVENLİĞİ VE RAMAK KALA

Ramak kala olay; iş yerinde meydana gelen, çalışan, iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. Günlük hayatta “Az kalsın” veya “Kıl payı” diye anlatmaya başladığımız olaylar olarak da tanımlayabiliriz.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE PLASTİK SANAYİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE PLASTİK SANAYİ Türkiye de ve Dünya da plastik malzemeler, elektrik endüstrisinde, araç endüstrisinde, ambalaj paketleme endüstrisinde, ev ve mutfak eşyaları endüstrisinde, makine imalatında İnce İşlerde ve bu işlere benzer diğer sektörlerde kullanılmaktadır. Bu durumun neticesinde plastik[…..]