İş Güvenliği Sertifikası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma ortamı ne olursa olsun iş sağlığı ve güvenliği konusu her iş yeri için aynı şekilde büyük bir önem arz eder. Özellikle son dönemlerde daha da yaygınlaşmaya başlayan ofis ve büro tarzı iş yerleri tehlike sınıfı açısından az tehlikeli iş yerleri grubunda yer alsa da bu konu özen ve titizlikle yaklaşılması gereken bir hal almıştır. Dolayısı ile de Ofislerde iş sağlığı ve güvenliği konusunun gerektirdiği tüm hususları uygulamak da şart olmuştur diyebiliriz. Ofislerde iş sağlığı ve güvenliği adına çalışanlara gerekli prosedürler ile birlikte bilgilendirmeler yapma, çeşitli risk ve tehlikelere karşı tedbirler alma ve gerekli görülen tüm uygulamaları sürdürmek gerektiğinin altını çizmeliyiz.

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ofislerde Alınan Basit Tedbirler Önemli Midir ?

Ofisler de diğer tüm iş yerleri gibi beraberinde çeşitli riskleri ve tehlikeleri bulundururlar. Aslında bu riskler ve tehlikeler diğer çalışma alanlarına göre daha ufak çaplı olsa da çok basit tedbirler ve uygulamalar ile önüne geçmemiz mümkündür.

Ofislerde iş sağlığı ve güvenliği adına profesyonel destek almak, çeşitli incelemeler ve araştırmalara yapmak, beraberinde bir iş güvenliği ve sağlığı uzmanı ile gerekli eğitimleri çalışanlara sunmak karşılaşabilecek pek çok riskin kolaylıkla önüne geçmeyi sağlarken oldukça etkili ve işe yarar çözümleri de beraberinde sunacaktır.

Ofislerde Ortam Ölçümü

Ofislerde ortam ölçümü çalışanların sağlığının korunması ve iş yeri düzeninin aksaklığa uğramaması için en hassas şekilde hareket edilmesi gereken noktalardan biridir. 6331 no’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen “İşveren, iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, yaptırmakla yükümlüdür.” İfadesi iş sağlığı ve güvenliğini sağlama mükellefiyetini açık şekilde ofisler için de ifade etmektedir. İş yerleri olası ihmallerin sonucunda çalışanlarda ortaya çıkabilecek veya ilerleyebilecek mesleki hastalıklardan sorumlu tutulabileceklerini unutmamalıdır ve çalıştıkları OSGB birimleri ile bu konuyu çok hassas bir şekilde takip etmelidir. 5510 no’lu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bu tip durumlarda çalışma şartlarını ortaya koyan raporlar incelenmekte ve ihmaller iş yeri aleyhine değerlendirilebilir durumda olmaktadır. Her ofis ortamının birbirinden farklı analiz ve ölçümler gerektirdiği de unutulmamalı, gereken önlem ve iyileştirmeler en hızlı şekilde yapılmalıdır.

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Eğitim Sertifikası Nedir ?

Önlem Alınmamış Ofislerdeki Çeşitli Sağlık Ve Güvenlik Problemleri

Ofisler her ne kadar az tehlikeli sınıf içerisinde yer alsa da hemen hemen her iş yerinde karşılaşılabilecek çeşitli sağlık ve güvenlik problemleri olabileceği bu ofislerde de geçerlidir. Bu noktada ofislerde iş sağlığı ve güvenliği konusuna dikkatle yaklaşılmalı ve bu durum hafife alınmamalıdır.

Bu sebeple ofislerde iş sağlığı ve güvenliği hususunda uzmanlar ile beraber risk analizi yapılması gerektiğini söylemeliyiz. Çünkü bu sayede uzmanlar ile yapılmış olan risk analizi ardından risklerin değerlendirilerek alınması gereken önlemlerin neler olacağına dair edinilen bilgiler erkenden pek çok sorun yaşanmadan önüne geçme imkânı yaratır. Değerlendirme ile beraber daha sonradan karşılaşılabilecek tehlikeler adına hem öngörü sahibi olunabilir hem de alınacak tedbirlerin daha etkili ve başarılı olması sağlanarak daha güvenli ve sağlıklı bir ofis ortamı rahatlıkla sağlanmış olur.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar