Ortak Sağlık Birimi Kurmak ve Yönetmek

Ortak Sağlık Birimi Kurmak ve Yönetmek

Ortak Sağlık Birimi Kurmak ve Yönetmek

OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, ülkemizdeki işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürüten birimlere verilen genel addır. Bu birimler iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli gibi birimleri de içerisinde bulunduran bir ekiptir. Bir işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği bu ekip tarafından sağlanır.

Bu tür bir ortak sağlık ve güvenlik birimi kurmanın belli başlı şartları bulunmaktadır. Bu şartlar duruma göre değişiklik gösterebilen şartlardır. Eğer bu şartlar doğru bir şekilde sağlanıyor ya da sağlanabilecekse OSGB kurmak için başvuru yapılabilir.

OSGB Avantajları Nelerdir?

Ortak Sağlık Birimi Kurmanın Şartları

 • Muayeneler minimum 10 metrekare olmalı
 • İlkyardım ve acil müdahale alanları 15 metrekareye sahip olmalı
 • İş güvenliği uzmanına ait odalar 10 metrekarelik bir alana sahip olmalı

Bu şartların sağlanmasının ardından OSGB başvurusu yapılabilmektedir. OSGB başvuruları Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’na yani yeni adıyla Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılmaktadır. Eğer ekip tamamsa ve bu şartlar sağlanıyorsa başvuru süreci başlatılabilir.

Başvuru yapmak için bir dilekçe oluşturulur ve bu dilekçe bakanlığa iletilir. Bakanlığa dilekçenin iletilmesinin ardından başvuru süreci başlamış olur. Başvuru dilekçesinin iletileceği zaman, dilekçe ile birlikte bazı belgelerinde bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Ortak Sağlık Birimi Kurmak İçin Gerekli Belgeler

 • Eğer şirket ticari bir şirketse şirketin tescil edildiğini gösteren Ticari Sicil Gazetesi
 • Tam zamanlı çalışan işyeri hekiminin belgesi
 • Düzenlemelere göre binada yangın tehlikesine karşı tedbirlerin tam olduğuna dair itfaiyenin verdiği belge
 • 1:50 ölçeğe sahip işyerinin bütün bölümlerinin yer aldığı plan
 • İşyerinin planına ait yapı kullanma izni belgesi
 • İşyerinde faaliyet alanını ile ilgili kira sözleşmesi ve tapu senedi
 • OSGB ekibindeki iş güvenliği uzmanı gibi personellerin sertifika ve sözleşmeleri
 • Ortak Sağlık Birimine ait müdürün işyeri görevlendirmeye ait yazısı
 • OSGB ekibindeki personellerin tam süreli çalışmaya yönelik taahhütname belgeleri
İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri

Bu belgelerin hepsi temin edildiği takdirde dilekçe ile birlikte bakanlığa gönderilerek, doğru başvuru sürecine başlamış olur. Başvurunun sonuçlanması biraz zaman alabilmektedir. Başvurudan gelen sonuca göre eksik belge varsa, bunlar temin edilip tekrar başvuru sürecine girilebilir.

OSGB Yetki Talebi Dilekçesi

Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na dilekçe yazılması ve ıslak imzalı olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir. Dilekçe şu şekilde olmalıdır;

Sayı:

Konu: OSGB Yetki Talebi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne,

………….. (TSG’de  geçen  tam  unvan)  unvanı  ile  kurmuş  olduğumuz  ve  ……….. (numarataj belgesinde  geçen  adresin  tamamı)  adresinde  bulunan  şirketimize  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yetkisi verilmesini talep etmekteyiz. 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince istenen belgeler ek olarak sunulmuştur.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Tarih… /… /…..

İsim Soyisim

Kaşe ve İmza

 

Dilekçe ile birlikte teslim edilmesi gereken evraklar ise Ticaret Sicili Gazetesi sureti, noter onaylı imza sirküleri, kurucu ve ortakları belirtir taahhütname, işyeri hekimi ile yapılmış ıslak imzalı tam zamanlı iş akdi, iş güvenliği uzmanı ile yapılmış tam zamanlı iş akdi, diğer sağlık personeli ile yapılmış tam zamanlı iş akdi, sorumlu müdürün kabul şerhli görevlendirme yazısı (tarihli ve imzalı), yapı kullanma izin belgesinin aslı veya onaylı örneği, ada, pafta, parsel bilgilerinin yer aldığı numarataj veya adres tespit belgesinin aslı veya onaylı örneği, kira sözleşmesinin aslı ya da onaylı örneği, yapı senedinin onaylı sureti veya intifa hakkı belgesi, 1/100 ölçekli plan, yangın raporunun aslı ya da onaylı örneği, kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar örneği, KEP Alıcı Aktivasyon Sözleşmesi şeklindedir.

OSGB Nereden Alınır?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar