Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği çerçevesinde çalışan sayısına bakılmaksızın ve iş yerinin tehlike sınıfı fark etmeksizin tüm iş yerlerinin tabii olabildiği bir birimdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çatısı altında yer alan bu oluşum; iş yerleri için iş güvenliği ve sağlığı kapsamında hizmet vermek, ihtiyaç duyulan donanımları sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve hekimleri ile profesyonel bir çalışma yürütmek amacı ile çalışmaktadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bu manada iş yerleri için destek sağlar ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur. İş yeri içerisinde çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlarken, işçilerin çalışma koşullarının daha sağlıklı olabilmesi adına da önlemler alır ve uygulamalar yapar.

İş Güvenliği Eğitim Sertifikası Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nasıl Çalışır?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, bünyesinde yer alan işletmelere sahip olduğu donanım ve personel açısından destek sağlamaktadır. Bu birimlerde iş yeri hekimi, iş güvenliği ve sağlığı uzmanı ve diğer sağlık personelleri yer almaktadır.

  • İlk olarak Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ve hizmet talep eden iş yeri arasında bir sözleşme yapılır.
  • Daha sonrasında Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmet talebinde bulunan işletme için kendi bünyesinde yer alan uzmanları, söz konusu iş yerinde görevlendirmek için e-devlet üzerinde yer alan İSG Kâtip sistemine girişlerini sağlayarak bu aşamayı tamamlar.
  • Hizmeti alacak olan işletme e-devlet üzerinden yapılan bu işlemi onaylar ve ardından süreç resmi olarak başlamış olur. Bu sayede resmi olarak Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile çalışıldığı ispatlanmış olur ve ardından iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmetler alınır.
Plazalarda İş Güvenliği

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi anlaştığı iş yeri için iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çeşitli eğitimleri, uygulamaları, planları ve gözetimleri profesyonel bir şekilde bünyesindeki uzmanlar ile sağlar. Firmanın bünyesinde uzman ve hekim çalıştırmasına gerek kalmadan, onu maddi ve manevi büyük bir yükümlülükten kurtarırken aynı zamanda yasal yükümlüklerini yerine getirmesine yardımcı olur. Bu kapsamda iş yeri için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış olur.

OSGB’lerin Çalışmaları

OSGB ile yapılan iş sözleşmesi sonrasında firmada görevlendirilecek personellerin İSG Katip sistemine girişleri yapılır ve bundan sonra da resmi olarak hizmet başlar. OSGB’lerin çalışmaları görevlendirdiği personelin takibini ve sorumluluğunu almaktır. Ancak görevlendirilen kişiyi sadece OSGB çalışanı olarak düşünmemek gerekir. İş yerinde yer alan koordinatör ve müdürlerin tümü OSGB oluşumunun bir parçasıdır ve iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için birlik olmalıdır. OSGB’leri iş güvenliği açısından iş güvenliği eğitimleri, risk değerlendirmesi (risk analizi), acil durum eylem planı, patlamadan korunma dokümanı, yıllık çalışma planı, yıllık eğitim planı, yıllık değerlendirme raporu, devamlı saha gözetimi ve uygunsuzlukların belirlenmesi ve bildirilmesi gibi çalışmalarda bulunmalıdır. OSGB’lerin çalışmaları sadece iş güvenliği alanında değildir. İş sağlığı alanında da yeni çalışanların işe giriş muayenelerinin yapılması, çalışanlara periyodik sağlık muayeneleri uygulanması, risk analizlerinin sürekli yapılıp takip edilmesi, iş hijyeni gerekliliklerinin belirlenmesi, iş yerinin gürültü, aydınlatma, toz, titreşim ve gaz durumlarının analizi ve iş sağlığı eğitimlerinin organize edilmesi gibi yükümlülükler bulunmaktadır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar