50'den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İş Yerleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri talimatnameleri ile bilinen, yasal düzenlemelerin en güncel haliyle tek işçinin dahi çalıştığı sanayi ya da sanayi sayılmayan tüm iş yerlerine, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri doktoru sağlayan kuruluşlara Ortak Sağlık Güvenlik Birimi denir. Bakanlık tarafından hazırlanan yürürlülük ile 25 Kasım 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak işletmelerde uygulamaya geçildi.

Ortak Sağlık Güvenlik Biriminde Kimler Çalışabilir?

Bakanlıklar tarafından görevlendirilmiş iş güvenliği uzmanları bulunabilir. Aldıkları yükümlülükler ve sorumluluklar ile ilgili eğitim alıp, bu eğitiminin sonunda ise eğitimin tamamlandığına dair sertifikaya sahip olurlar. Eğitim almayan kişilerde sertifika olmaz, bu önemli bir husustur. Alanlarında uzman kişiler tarafından eğitim almamış kişilerden iş ve işçi güvenliği konusunda uzmanlaşması beklenemez. Misal Ankara OSGB sağlık raporunu, elinde sertifikası olmayan kişiler veremez. Firmalarda güvenliğin sağlanması açısından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelinin bulunması gerekmektedir.

İSG Katip Nedir?

Tehlike Sınıflarına Göre OSGB Personelleri

OSGB hizmetinin hangi seviyede alınacağını iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı gibi etmenler belirlemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göre iş yerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak üç sınıfa ayrılmıştır. İş yerinin altı haneli NACE kodu faaliyet alanına göre belirlenir ve böylelikle iş yeri tehlike sınıfı da ortaya çıkmış olur. Bakanlıkça belirlenen sürelere göre iş sağlığı ve güvenliği uzmanları az tehlikeli sınıfta bulunan işletmelerde çalışan başına ayda en az 10 dakika görev yapmalıdır. Tehlikeli sınıfta bu süre 20 dakikaya, çok tehlikeli sınıfta da 40 dakikaya çıkmalıdır. Az tehlikeli ve 1000’den fazla çalışanı olan iş yerlerinde 1000 çalışan için en az bir tane tam gün görevlendirilmiş iş sağlığı ve güvenliği uzmanının bulundurması şarttır. Çalışan sayısı 1000 üzerinde ise daha fazla iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurulması gerekir. Tehlikeli olan sınıfta bu sayı 500, çok tehlikeli sınıfta da 250’dir. İş yeri hekimi ise az tehlikeli sınıftaki bir iş yerinde ayda çalışan başına en az 5 dakika, tehlikeli sınıfta 10 dakika ve çok tehlikeli sınıfta da 15 dakika görev yapmalıdır. Az tehlikeli sınıfta 2000 ve üzeri çalışan bulunan bir işyerinde tam zamanlı bir iş yeri hekiminin bulunması gerekir.  Tehlikeli sınıfta bu sayı 1000 ve çok tehlikeli sınıfta da 750 olmaktadır.

Hangi Firmaların OSGB Hizmeti Almaları Gerekir?

Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin Verdiği Hizmetler Nelerdir?

  • İş yeri ve işçinin olumsuz olaylar sonucu güvenlik ve sağlık tehlikelerine karşı tedbirler alarak, önleyici düzenlemelerde bulunmak.
  • İşverene öneriler hazırlayarak rehberlik etmek.
  • Düzenli sağlık kontrolleri yapmak.
  • Çalışanların sağlık sorunları gözetim altında tutmak.
  • Çalışanları ve işvereni gerekli güvenlik ve iş sağlığı konularında eğitim vererek çalışmalar düzenlemek.
  • Oluşabilecek her türlü kaza, yangın gibi durumlar için önceden belirlenmiş acil durum planlamasının yapılması.
  • İşletme içerisinde bulunan çalışanlara oluşabilecek kazalarda ilk müdahale için ilkyardım eğitiminin verilmesi.
  • Çalışma ortamını gözetim altında tutarak, yıllık çalışma planının ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak sunmak.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmeti Neden Alınmalıdır?

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına OSGB hizmetleri aracılığı ile daha disiplinli ve programlı hareket edilmesini sağlayacaktır. Firmalar OSGB sayesinde personel maliyetlerini düşürerek, kendi branşlarında uzman olan insanları yetkilendirirler. Mesleki sorumluluklar daha yeterli bir şekilde bilinçli ilerler. İş kazaları riski en aza indirgenerek, iş güvenliği ekipmanları daha dikkatli ve daha doğru seçilir. Alan daralması yaşanmaz, İSGB için ayrılması gereken alan iş yerine kalır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar