OSGB AVANTAJLARI

İş Sağlığı Güvenliği Kanununun çıkmasıyla birlikte günümüzde çokça adı duyulan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kısaltması olan OSGB’ler, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş birimlerdir.

Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde de belirtildiği üzere iş yerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti verir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) yetkilendirmesi T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve işleyişini kolaylaştırmak amacıyla yetkilendirilen OSGBlerin, yönetmelik kapsamında birtakım şartları sağlaması gerekmektedir. Öncelikle bünyesinde yeterli bilgiye, teknik donanıma ve tecrübeye sahip personel istihdam etmek sorundadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığına göre cezai sorumluluğu vardır.

OSGB Sahip Olması Gereken Yetkinlik?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) öncelikle kullanacağı alanla ilgili fiziki şartları sağlamalıdır. Bu çerçevede OSGBnin giriş katta olacak şekilde kolayca ulaşılabilir bir yerde ve iş sağlığı ve güvenliğihizmetlerinin yürütülmesi için gerekli büyüklükte olması gerekir. En az bir adet ilkyardım ve muayene odası, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli (hemşire) ve iş güvenliği uzmanı odası ile arşiv dosyaları için uygun bölümler olmalıdır. Bunların yanı sıra OSGB bünyesinde bulunması gereken araç ve gereçlerin eksiksiz şekilde yer alması gerekmektedir. Çalışacak personel kapsamında ise OSGB bünyesinde en az bir tane işyeri hekimi ile yardımcı sağlık personeli ve tehlike sınıfına uygun en az bir iş güvenliği uzmanı olmalıdır.

OSGB, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet vereceği işyerinin, işçi sayısı ve tehlike sınıfına bağlı olarak yönetmelikte yer alan çalışma sürelerini esas alarak faaliyet göstermelidir. OSGB tarafından sunulan hizmetler işveren tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilmelidir.

OSGB Hizmeti

Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB) Neden Tercih Edilmeli?

OSGB’nin Avantajları

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) işveren ve işyerleri için çeşitli avantajlara sahiptir. OSGB tarafından hizmet alan kuruluşlar, İş Sağlığı Güvenliği mevzuatının getirmiş olduğu sorumluluklar karşısında kendilerini yalnız hissetmezler. İşverenler, OSGB hizmeti sayesinde kalifiye personel istihdamı yükünden kurtulur ve personel maliyetlerini minimuma indirir. OSGB hizmetleri sayesinde iş sağlığı güvenliği kanunu kapsamında yapılması gereken işlemleri etkin bir şekilde yapabilirler. Aynı zamanda yasal sorumluluklar açısından mevzuat takibi kolaylıkla yapılmış olur. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmet verdiği işletmenin iş yükünü taşıyarak süreci takip ettiği için işverenler açısından son derece avantajlıdır.

Tartışmaya Katılın - Merak Ettiklerinizi Sorun!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir