OSGB Başakşehir

OSGB Başakşehir

 

OSGB Başakşehir

Kale OSGB tüm Başakşehir lokasyonlu şirket ve firmalara zengin OSGB hizmetleri vermektedir. İş yerinize bizzat istihdamını sağladığımız güvenlik uzmanları ve iş yeri hekimleri alanında en tecrübeli ve en iyi adaylardan meydana gelmektedir. Bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin (OSGB) temel amacı işletmenizdeki potansiyel kaza unsurlarını ortadan kaldırarak markanızın iş akışının ve sürekliliğin bozulmasının önüne geçmektir. İstenmeyen kazalar her zaman meydana gelebilir, ne var ki doğru risk analizi ile bunlar her zaman minimuma indirilebilir.

OSGB Başakşehir
Başakşehir OSGB hizmetleri için bizimle çalışın!

OSGB Hizmetleri

Başakşehir firmalarına sunduğumuz OSGB hizmetleri arasında iş yeri hekimliği, risk değerlendirmesi, güvenlik eğitimi, mobil sağlık hizmetleri, patlamadan korunma dökümanı ve iş güvenliği hizmeti bulunuyor. Bu OSGB hizmet ve eğitimleri, sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, iş yerinde gözetim ve denetim sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi gibi farklı ve önemli konuların ele alınmasını sağlamaktadır. Eğer siz de Başakşehir firmanızın bizimle çalışmasını istiyorsanız şimdi bizimle iletişime geçmek için arayın!

Sorumluluk Delegasyonu

Kale OSGB işletmelere sunduğu sağlık ve güvenlik planlamasında sorumluluk delegasyonunu gözeterek şirketlere zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. Bu planlamalar sayesinde yönetim süreçleri kolaylaşır, risk hesaplamaları ile çalışanların verimliliği artırılır. Şirketlerin uzun yıllardır uygulamaya koyduğu kendi özel düzenlemeleri ile yasalardaki gereklilikler birbirinden farklı olabilir. Bu gerçeği akılda tutarak, Kale OSGB yalnızca sizin için en alakalı olan yönetmelik ve tüzükleri göz önünde bulundurmakla işe başlar. Başakşehir müşterilerimizin kendileri için önemsiz olan yasaları gözden geçirerek zaman kaybetmelerine izin vermiyoruz.

Risk Değerlendirmesi

Başakşehir işletmelerine sağladığımız OSGB hizmetlerinde yapılan işi değerlendirerek yalnızca en önemli yasal değişikliklere konsantre olunmasını sağlıyoruz. İşletmelerin çevresel, sağlık, güvenlik ve kimyasal maddeye maruz kalma risklerini ölçerek çeşitli risk değerlendirmesi raporları hazırlıyoruz. Böylece kuruluşunuzu alakadar eden en önemli risk faktörlerini ve risk kontrol önlemleri hızlı ve pratik bir şekilde belirlemiş oluyoruz. Risk faktörlerinin zamanında ve doğru şekilde belirlenmesi, alınacak önlemlerle şirketinize kısa vadede maddi tasarruflar sağlamaktadır:

 • İş yerindeki tehlikeleri tanımlanması,
 • Potansiyel toksik madde örneklerinin toplanması,
 • Ülkedeki kurumsal sağlık ve güvenlik standartlarına ve düzenlemelerine uygunluk için iş yerinin, ekipmanlarının ve uygulamalarının yakın incelemeye alınması,
 • Beylikdüzü iş yerindeki personelleri tehlikeli çalışma koşullarından korumaya yardımcı olmak için yeni iş yeri süreçlerinin ve prosedürlerinin tasarlanması ve uygulanması,
 • Nedenleri ve nasıl engellenebileceğini anlamak için geçmiş kazaların araştırılması,
 • Acil durum hazırlığı gibi çeşitli konularda eğitimler sağlanması.
OSGB Üsküdar

OSGB Ceza Puanları 2022

OSGB’ler iş yerinizi iş sağlığı ve güvenliği açısından standartlara ulaştırmakla görevlidir ve 18 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’teki 22. Madde’ye göre OSGB’lerin yetki belgeleri, ihtar puanları toplamının 300’e ulaşması durumunda Genel Müdürlükçe altı ay süreyle askıya alınır. OSGB’lerin en ağır ceza puanı aldığı madde “Kontrol ve denetimlerde istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya görevin tamamlanmasına engel olunması durumunda denetim başına” uygulanan 100 puandır. Bu ağır bir kusur olarak geçmektedir. Diğer bir ağır kusur ise “Yetki aldığı mekânda Bakanlıkça yetki veya izin verilmemiş faaliyette bulunulması veya 19 uncu maddenin ikinci fıkrasına aykırılık durumunda denetim başına” 50 puandır. Orta derecede ihlaller arasında aşağıdaki maddeler bulunmaktadır:

 • Şirket ortaklarında yapılan değişikliğin zamanında bildirilmemesi durumunda,
 • Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken kişilerin ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yenilerinin görevlendirilmemesi durumunda kişi başına,
 • İSG—KATİP üzerinden sözleşme yapılmadan hizmet verilmesi veya henüz onaylanmamış sözleşmelerle hizmet verilmesi durumunda denetim başına,
 • Çalışma saatleri içerisinde OSGB’nin kapalı olması durumunda denetim başına,
 • Hizmet verilen iş yerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına uygun sürelerde iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi veya diğer sağlık personeli çalışmasının sağlanmaması durumunda her bir iş yeri için,
 • Hizmet sözleşmesi süresi sonunda elinde bulundurduğu kayıt ve dosyaların ilgili işverene teslim edilmemesi durumunda denetim başına,
 • Ek-8’deki örneğine uygun tabela düzenlemesinin yapılmaması durumunda denetim başına,

OSGB’lere hafif derecede de ceza puanı kazandıran birçok madde bulunmaktadır. Dolayısı ile OSGB kurumlarının prestiji açısından en kusursuz şekilde görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Kale OSGB 20 yıla yaklaşan deneyimi ve sıfır ceza puanı anlayışı ile hizmet sunmaktadır.

Küçükçekmece İş Güvenliği

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar