beykoz osgb

OSGB Beykoz

 

OSGB Beykoz

Kale OSGB uzun yılların getirdiği bilgi ve tecrübesini Beykoz semtinde OSGB hizmeti almak isteyen tüm iş yerlerine sunuyor. Bakanlıkça 2012’de 6331 sayılı kanun ile belirlenen koşullar göz önüne alınarak, tüm Beykoz OSGB hizmeti almak isteyen işverenlere 7/24 tam destek sağlıyoruz. Bunlar arasında risk analizi, risk değerlendirmesi, çevre güvenliği ve sıklıkla çalışanlar için verilen sağlık ve güvenlik eğitimleri bulunuyor.

Amacımız OSGB ihtiyacı olan tüm Beykoz firmalarında çalışan güvenliğini üst düzeye çıkarmak ve bu sayede iş verimliliğini en tepede tutmaktır. Vakti zamanında gerekli önlemler alınmamış kaza yapıcı unsurlar hem çalışanlarınızın sağlığı hem de işletmenizin sürekliliği için tehlike arz edebilmektedir. Oluşturduğumuz acil durum planları ile Beykoz iş yerinizde meydana gelebilecek maddi ve manevi potansiyel hasarları minimum düzeye indirmenin önünü açıyoruz.

OSGB Beykoz
OSGB Beykoz için şimdi Kale OSGB ile çalışın!

Beykoz OSGB Olarak Neden Kale OSGB?

Kale OSGB iş güvenliği ve iş sağlığı sektöründe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından onaylı bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak, İlk Yardım, Yangın Eğitimi, Risk Analizi, Acil Eylem Planı, Sağlık Taraması, Sağlık Raporu, Mobil Sağlık, Periyodik Kontrol ve İş yeri Hekimliği gibi iş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında hizmet vermek amacıyla kurulmuş, köklü bir şirkettir.

Kale OSGB olarak 2005 yılından bu yana iş güvenliği sektöründe faaliyet gösteriyor ve yasal mevzuatlar doğrultusunda bir Beykoz işletmesinin ihtiyaç duyabileceği gerekli tüm çalışmaları daima eksiksiz şekilde uyguluyoruz. Ortaklarımız olarak gördüğümüz müşterilerimiz Kale OSGB merkezimizde akıllarına takılan tüm sorulara uzman personellerimiz eşliğinde kapsamlı yanıtlar bulabilmektedir. Firmamız iki on yıla yaklaşan tecrübesinin getirdiği iş güvenliği bilgi ve birikimini şimdi bütün Beykoz iş yerlerine sunuyor.

İş Güvenliği Uzmanı Saat Ücreti Nedir?

Beykoz OSGB Hizmetleri

Kale OSGB olarak işletmelere belli başlı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hizmetleri sunuyoruz. Bunları en tipik haliyle aşağıda sıralandığı gibi listelemek mümkün:

  • Çalışanları sağlığı tehdit edici çalışma koşullarından korumaya yardımcı olan iş yeri süreçlerini ve prosedürlerini tasarlamak ve uygulamak.
  • Varsa Beykoz iş yerinde analiz için potansiyel toksik madde örnekleri toplamak.
  • Beykoz iş yerindeki tehlikeleri tanımlamak.
  • Devletçe belirlenen kurumsal sağlık ve güvenlik standartlarına ve düzenlemelerine uygunluk için Beykoz iş yeri ortamını, ekipmanlarını ve uygulamalarını incelemek ve değerlendirmek.
  • Sebeplerini ve nasıl önlenebileceğini belirlemek için Beykoz iş yerindeki geçmiş kazaları araştırmak.
  • Acil durum hazırlığı gibi çeşitli konularda eğitimler vermek Beykoz iş yerlerine sağladığımız OSGB hizmetleri arasındadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği En Düşük ve En Yüksek İdari Para Cezaları 2022

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü her yıl düzenli olarak “6331 Sayılı İSG Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları” tablolarını paylaşmaktadır. Güncel tabloya https://www.csgb.gov.tr/isggm/hizmetlerimiz/idari-para-cezalari/ bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz ve eski tarihlerde uygulanan idari para cezalarını ve yeniden değerlenme oranlarını kıyaslayabilirsiniz. 2022 yılında uygulanan idari para cezaları %36.20 oranında yeniden değerlenmiş durumdadır ve cezalar 1408 TL ile 837.363 TL arasında değişiklik göstermektedir. 1408 TL’lik en düşük rakamlı ceza “Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak”, “Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek”, “17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek” şeklindedir ve her aykırılık durumunda çalışan başına aylık olarak uygulanmaktadır. En yüksek ceza ise “Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan iş yerini faaliyete geçirmek”, “İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen iş yerini faaliyete geçirmek” ve “Durdurulan iş yerinde faaliyete devam etmek” şeklindedir. Çok tehlikeli işletmelerde 837.363 TL olarak uygulanmaktadır.

Isıl Konfor Nedir ve Nasıl Sağlanır?

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar