OSGB Çalışma Saatleri

OSGB Çalışma Saatleri

OSGB Çalışma Saatleri

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kısaltma olarak karşımıza OSGB şekli ile de çıkar. En genel manada çeşitli iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vermek üzere kurulmuş olan ve bu sebeple de ihtiyaç duyulan donanım ve personele sahip olan birim olarak tanımlayabiliriz. Aynı zamanda bununla beraber de Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin karşımıza Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel şirketler olarak çıktığını da belirtmeliyiz.

İş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde bazı iş yerlerinde bünyelerinde ya işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü altında olduğu ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile bu hizmetleri sağlaması durumunun şart koşulduğu da görülür.

OSGB Çalışma SaatleriOSGB Şirketlerinin Amacı : İş Yerinde Daha Sağlıklı Ve Güvenli Bir Ortam

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi verdiği hizmetler ile İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli olan çalışmaları yürüterek iş yerlerine destek sağlar ve iş yerleri ile bu konuda çözüm ortaklığı yapar. Belli başlı iş yerleri için hizmet veren OSGB şirketleri iş yerinde çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını ve beraberinde de daha kaliteli ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına destek olur. OSGB çalışma saatleri içerisinde tüm bu gerçekleştirilmesi gereken uygulamaları sağlarken de aynı zamanda süreç boyunca çalışmalarını belirli bir sistem ve plan dâhilinde sürdürür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Çalışma Saatleri

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi çalışma saatleri, iş yerlerinin tehlike sınıfları ve çalışan sayılarına göre hesaplanarak ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanının az tehlikeli sınıftaki bir iş yerine ayırması gereken süre aylık personel başına 10 dakika olarak tanımlanmıştır. Tehlikeli sınıfta bu süre 20 dakika, çok tehlikeli sınıfta ise 40 dakikadır. Eğer iş yeri hacmi tam zamanlı bir iş güvenliği uzmanı bulunduracak kadar geniş ise bu kez de iş sağlığı ve güvenliği uzmanının tehlike sınıflarına göre çalışabileceği en yüksek süre sayısının sınırı ortaya çıkmaktadır. Az tehlikeli bir iş yerinde tam zamanlı bir iş güvenliği uzmanı ayda en fazla 1000 dakika çalışabilir. Tehlikeli sınıfta bu süre 500 dakikaya ve çok tehlikeli sınıfta da 250’ye düşmektedir. Sürelerin tehlike sınıfına paralel şekilde azalması, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının personellere ayırması gereken sürenin uzaması ile orantılıdır. İş yeri hekimleri ise benzer bir hesapla az tehlikeli sınıfta çalışan başı ayda 5 dakika ayırmalıdır. Tehlikeli sınıfta bu süre 10 dakika ve çok tehlikeli sınıfta da 15 dakikadır. Tam zamanlı çalışan bir iş yeri hekimi ise az tehlikeli sınıfta bir iş yerinde 2000 dakika, tehlikeli bir iş yerinde 1000 dakika ve çok tehlikeli bir iş yerinde de 750 dakika çalıştırılabilir.

OSGB Avantajları

Tespit Ve Öneri Defteri Nedir ?

OSGB çalışma saatleri süresince iş yerlerine verdiği hizmetler olarak işçilerin sağlık gözetimlerinin yapılması, çalışma ortamını gözlemlemek, gerekli görüldüğü takdirde eğitim vermek ve danışmanlık yapmakla beraber İlk yardım ve acil müdahale konuları ile ilgilenip yine ihtiyaç halinde kayıt ve istatistik gibi işlemleri yaptıkları görülür. Bu anlamda OSGB şirketleri iş yerleri için risk değerlendirmesi ve analizleri yaparak pek çok tehlikenin önüne geçip uygun tedbirleri alırlar. Yanı sıra beraberinde iş yeri içerisinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi olumsuzlukların önüne geçerek çalışanlar için daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlarlar. Bu kapsamda OSGB çalışma saatleri konusu için firmayla iletişim kurarak bilgi alabilirsiniz.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar