OSGB Esenyurt

OSGB Esenyurt

 

OSGB Esenyurt

Kale OSGB olarak tüm Esenyurt firmalarına 7/24 OSGB hizmetleri sunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz düzenli iş yeri analizleri, güvenlik raporlamaları, risk analizi ve risk değerlendirmesi yöntemleriyle Esenyurt şirketinizi bakanlığın OSGB mevzuatlarına tam uyumlu hale getiriyoruz. Benimsediğimiz proaktif iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ile Esenyurt firmanızda meydana gelebilecek iş aksaklıklarını minimuma indiriyor ve sürekliliğinize büyük katkıda bulunuyoruz.

Esenyurtlu işverenlerin bir OSGB hizmeti almadan önce dikkat etmesi gereken kuralların başında çalışacakları markanın bakanlıkça yetkilendirilmiş bir OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) olması geliyor. Bu gerçekleşmediği takdirde alınan hizmetin de maalesef bir hükmü olmayacaktır. Kale OSGB çalıştığı tüm Esenyurtlu iş yerlerine en kaliteli ve en deneyimli iş yeri hekimi ve güvenlik uzmanlarını istihdam ediyor. Deneyimli personellerimiz önce iş yerinizin 6331 sayılı yasayla belirlenen profesyonel güvenlik ve sağlık koşullarına uygun şartları sağladığından emin olurlar.

OSGB Esenyurt
OSGB Esenyurt’ta Kale OSGB ile çalışın!

Esenyurt’ta Hangi OSGB Hizmetlerini Veriyorsunuz?

İstanbul’un yoğun nüfuslu semtlerinden bir tanesi olan Esenyurt semtinde tipik bir iş yerinin ihtiyaç duyabileceği en temel ve yaygın OSGB çözümlerinden daha gelişmiş tehlike sınıfındaki iş yerlerinin ihtiyaç duyacağı diğer servislere kadar geniş kapsamlı OSGB tekniklerini uygulamaya koyuyoruz. Bunlardan bazılarını aşağıda yer aldığı gibi sıralamak mümkün:

  • Drone gibi modern hava araçlarıyla Esenyurt iş yerinizin çalışma alanını havadan görüntüleme ve kontrolünü sağlıyoruz.
  • İş yerinizde kullanılan makine ve cihazlara yönelik periyodik kontrollerin yapıldığından emin oluyoruz,
  • Esenyurt iş yerine iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam ediyoruz,
  • Aydınlatma ve gürültü odaklı ortam ölçümleri gerçekleştiriyoruz,
  • Esenyurt işletmenize temel iş güvenliği eğitimi gibi geniş kapsamlı eğitimlerin verilmesini sağlıyoruz,
  • Risk analizi ve risk değerlendirmesi çalışmalarını yerine getiriyoruz,
  • Esenyurt iş yeri için gerekli acil eylem planlarını uygulamaya koyuyoruz.
OSGB Avantajları

OSGB’nin Görevleri Nelerdir?

Örneğin, Esenyurt iş yerindeki tehlikeleri tanımlamak, varsa analiz için potansiyel toksik madde örnekleri toplamak ya da devlet tarafından belirlenen kurumsal sağlık ve güvenlik standartlarına ve düzenlemelerine uygunluk için Esenyurt iş yeri ortamını, ekipman ve uygulamalarını incelemek ve değerlendirmek OSGB’nin en temel ve tipik görevleri arasında yer almaktadır. Çalışan ve de yönetici ve iş verenleri tehlikeli çalışma koşullarından korumaya yardımcı olan iş yeri süreçlerini ve prosedürlerini tasarlar ve uygularlar. Sebeplerini ve nasıl önlenebileceğini belirlemek için önceki yaşanmış kaza raporlarını araştırır ve acil durum hazırlığı gibi çeşitli konularda eğitimler verirler.

İSG Eğitimi Süresi Ne Kadardır?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tehlike sınıflarına göre farklı sürelerde gerçekleştirilir. Ayrıca iş kazalarının en aza indirgenmesi, ramak kala olaylarının yaşanmaması ve hafıza tazelemek için de yine tehlike sınıflarına göre belirli aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir. Normal şartlarda az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda bir olmak üzere ve yılda en az 8 saat olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir. Tehlikeli sınıfta ise iki yılda bir ve en az 12 saat, çok tehlikeli sınıfta ise her yıl ve en az 16 saat olacak şekilde eğitim tekrarlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanlara iş başlangıcında ve işin devamında düzenli olarak verilmesi gerekmektedir. 6331 no’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na ek olarak Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 23.03.1982 tarihli 1498 esas sayılı ve 1701 no’lu kararında “İşçiyi eğitmeden işe başlatan işveren meydana gelen iş kazasının sorumlusudur” ifadesi yer almaktadır. Bu durum da hem işverenler, hem işçi açısından iş başlangıcında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesinin önemini gözler önüne sermektedir.

En İyi OSGB Firmaları

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar