OSGB Ne İş Yapar?

OSGB Ne İş Yapar?

OSGB Ne İş Yapar?

OSGB ne iş yapar, KaleOSGB olarak mutlaka açıklamamız gereken bir konu olarak düşündük. İş sağlığı ve güvenliği (İSG), iş yerindeki sağlık, güvenlik ve refah sorunları ile ilgilenen bir daldır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri veya OSGB’ler bu problemleri tıpkı İSG’ler gibi teknik ve bilimsel yöntemlerle ele alır ve çözüme kavuşturur. OSGB’ler iş yerini işçiler, aile üyeleri, müşteriler ve diğer paydaşlarla birlikte daha iyi hale getirmeyi amaçlayan yasaları, standartları ve programları uygulamaya koyan, devletçe yetkilendirilmiş bireysel oluşumlardır.

OSGB Ne İş Yapar?
OSGB’nin yaptığı işler çok çeşitlidir

OSGB’nin Fonksiyonları

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi o kadar önemli bir işi yerine getirir ki küçüklü ya da büyüklü her firma bu birimlere ihtiyaç duyar. OSGB, bir şirketin iş sağlığı ve güvenliği standartlarını iyileştirmek, daha iyi iş yapmasını sağlamak, daha iyi bir marka imajı oluşturmasına izin vermek ve çalışan moralini daha yüksekte tutmak gibi kritik faydalar sağlar. Bir OSGB, yaptığı işleri çalıştığı iş yerinin tehlike sınıfına göre belirler. Bu işler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • İş yerinde tehlikeli kimyasal tespiti
  • İş yeri fiziksel tehlikelerinin ölçümü
  • İş yerindeki biyolojik etmenlerin belirlenmesi
  • Psikolojik serpintilerin araştırılması
  • Çalışanların ergonomik sorunlarının giderilmesi ya da azaltılması
  • Çalışanların ve iş yerinde bulunanların kazaya uğrama ihtimallerinin indirgenmesi

OSGB’ler Standartlara Göre İş Yapar

Birçok şirket yöneticisi ilk defa bir OSGB ile çalışırken, her OSGB’nin kendi başına iş yaptığını düşünebilir. OSGB’ler aslında devletçe belirlenmiş belirli standartları yerine getiren birimler oluyor. Örneğin, şantiye tehlikelerinin giderilmesi veya azaltılmasını zorunlu kılmak için belirlenmiş, son derece çeşitli ve gelişmiş iş sağlığı ve güvenliği standartları mevcuttur. OSGB’ler bu tehlikelerin etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacak planlar hazırlar ve yapılacak değişiklikleri şirket birimlerine iletir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

Zira işverenler ve şirket yönetimi yasalar gereği tüm çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Bir OSGB bu nedenle iş yerinde sağlık ve güvenliğin tüm yönleriyle ilgilenir ve tehlikelerin birincil elden önlenmesine güçlü bir şekilde odaklanır. İşçilerin sağlığı, iş yerinde kanser, kaza, kas-iskelet sistemi hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, işitme kaybı, dolaşım hastalıkları, stresle ilişkili bozukluklar, bulaşıcı hastalıklar ve daha fazlasına yol açan risk faktörleri de dahil olmak üzere çeşitli konuları ele alırlar.

Kayıtlı veya kayıt dışı ekonomideki istihdam ve çalışma koşulları, çalışma saatleri, maaş, doğum iznine ilişkin iş yeri politikaları, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi hükümleri vb. gibi diğer önemli belirleyiciler de OSGB’nin yaptığı işin kapsamındadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

OSGB çalışmalarının en önemli noktalarından biri iş sağlığı ve güvenliği eğitimleridir. İlk işe girişlerde ve çalışan personeller için düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir. Temel olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini genel konular, sağlık konuları ve teknik konular olarak üç parçaya ayırabilmek mümkündür. Genel konularda çalışma mevzuatı, çalışanların hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve mesleki hastalıklardan doğan hukuki sonuçlardan bahsedilmektedir. Sağlık konuları ise meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ile ilk yardım ana başlıklarından oluşmaktadır. Teknik konularda da kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri, korunma prensipleri, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü ile tahliye ve kurtarma çalışmaları konusunda eğitimler verilmektedir.

Güneş'e Göre Yönümüzü Nasıl Tayin Ederiz?

İSG Katip Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar