OSGB Sağlık Raporu

OSGB Sağlık Raporu

 

OSGB Sağlık Raporu

Birçok resmi çevrede aynı zamanda Mesleki Sağlık Değerlendirmesi olarak da bilinen OSGB Sağlık Raporu, bizzat iş yeri hekimleri tarafından yapılan tıbbi muayeneler için kullanılan kısa isimlendirmedir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi aracılığı ile teslim alınan sağlık raporunun asıl amacı işverenlere ilgili personelin sağlığı hakkında geri bildirimlerde bulunmak oluyor ve çalışanın söz konusu işe devam edip edemeyeceğini ya da eğer işe ilk kez başlıyorsa kondisyonunu anlamayı sağlıyor. Ayrıca istihdamı yapılacak veya halihazırda mevcut bir işte çalışmakta olan bir personelin işine devam edebilmesi için ne tür güvenlik ve sağlık önlemlerine ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkarıyor.

OSGB Sağlık Raporu
OSGB sağlık raporu nasıl alınır?

Hekim Önerileri

OSGB sağlık raporu en temel yönüyle bir personelin o işi yapabileceğinin bilimsel yöntemlerle anlaşılmasını sağlar. Görevini yerine getiren sağlık hekimi eğer gerekli görürse çalışan için yapılabilecek ortam değişiklikleri hakkında bir takım önerilerde bulunabilir. Adayların başvurulan mesleğe ne kadar uygun olduğu değerlendirilirken bu anlamda bir sağlık raporu oluşturmuş olmak yasal bir zorunluluktur. İş sağlığının değerlendirildiği OSGB Sağlık Raporu standart olarak aşağıdaki test serilerini içine alıyor. Ancak sektörün özelliğine ve ihtiyaçlarına göre ek testler de yapılabilir.

Not: 50 çalışandan az iş yerleri kamu kuruluşları, 50 çalışandan fazla iş yerleri ise kendi hekimlerinden sağlık raporu alabilir.

  • Kas iskelet sistemi değerlendirmesi
  • Cilt sağlığı kontrolü
  • Solunum sağlığı kontrolü
  • Odyometri sağlık kontrolü
  • Kan basıncı
  • Görme (Keystone testi)
  • Titreşim sağlık kontrolü
  • Renk görme (Ishihara)
  • İdrar tahlili
  • Ruh sağlığı / iş yeri stres değerlendirmesi

Titreşim Ölçüm Testi

Ne amaçla gerçekleştirildiği en çok merak edilen OSGB Sağlık Raporu testleri arasında titreşim sağlık ölçümü testi geliyor. Bu testte eller ve aletleri kullanma biçimleri hakkında çalışana çeşitli sorular yöneltiliyor. İş yerinde titreşimli aletler kullanmanın kişi üzerindeki etkileri anlaşılmaya çalışılıyor. Bu amaçla farklı frekanslarla gerçekleştirilen titreşim testleri yapılmaktadır. Frekans gitgide yükseltildikçe titreşim etkisi azalır. Sonuç olarak titreşimin yönü ve maruz kalınan süre değerlendiriliyor. Titreşim geçirme sınırı insanda en yüksek 5 Hz’dir. Bunun kişideki sonuçları gözlenir.

Odyometri

İkinci en çok merak edilen OSGB Sağlık Raporu başlıklarından biri de Odyometri testi olmaktadır. Bu testte işitme güçlüğü değerlendirilir. İşe giriş sağlık raporu düzenlenirken OSGB’lerin en sık gerçekleştirdiği testler arasında odyometri bulunur. Kişinin kaç dB’deki sesleri duyabildiği ölçülür ve işitme kaybı tespit edilirse sağlık raporuna işlenir.

İstanbul OSGB Pendik

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar

Benzer Yazılar