Ara Dinlenme Süresi

OSGB’de Ara Dinlenme Süresi Hakkında Bilgiler

Ara Dinlenme Süresi

Ara dinlenme süresi olarak tanımlanan zaman dilimi Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda belirlenmektedir. Buna göre bir iş yerinde çalışan işçi, yabancı uyruklu ya da değil, günlük toplam çalışma saatine orantılı olarak minimum bir dinlenme süresine sahiptir. Buna ara dinlenme süresi denir. Ara dinlenme süresi kanunlarla sabit. İşverenin iş yerinde çalışan tüm işçilere bu süreyi bir bütün halinde sunması gerekiyor. Ancak söz konusu işletmenin geleneklerine göre dinlenme süresi aralıklı hale de getirilebilir. Ne var ki kanunda bunun tek seferde sağlanması uygun görülüyor. Buna göre ara dinlenme süreleri standart olarak aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır:

  • 4 saat veya daha kısa çalışılan işlerde 15 dakika,
  • 4 saatten 7,5 saate kadar çalışılan işlerde 30 dakika,
  • 7,5 saatten fazla çalışılan işlerde 1 saat olarak sunulur.
OSGB'de Ara Dinlenme Süresi Hakkında Bilgiler
Ara dinlenme süresi iş yerinde üretim verimliliğini yükseltir

Günlük mola

İşçi Çalışma Süreleri yasası ve ilgili toplu sözleşmeye göre yedi buçuk saatten fazla çalışan personellere günde en az bir saat dinlenme süresi verilmelidir. İşçi Çalışma Süreleri Yasası’ndaki genel hükümlere göre işçiye verilen bu bir saatlik ara dinlenme süresi işçinin işletmedeki varlığı işin sürekliliği için bir koşul değilse gereklidir. Aksi durumlarda sunulan ara dinlenme süresi farklı aralıklarla parçalı olarak sağlanabilir. Örneğin, işveren ve çalışanlar yarım saatten az olmamakla birlikte daha kısa bir parçalı ara dinlenme süresi üzerinde anlaşabilirler. Çalışanların ara dinlenme süresi içerisinde işyerini terk etmelerine izin verilmektedir. Vardiya veya süreye dayalı işlerde çalışanlara en az yarım saatlik bir ara dinlenme süresi verilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca çalışma sırasında yemek yeme imkanı da sunulabilir.

İSG-Katip Nedir? Giriş ve Onay Süreci

Günlük Dinlenme Süresi

Günlük dinlenme süreleri ile ilgili genel hüküm, vardiyanın başlangıcını izleyen 24 saat boyunca en az 11 saat kesintisiz ya da süreye dayalı çalışma durumunda en az dokuz saat kesintisiz dinlenme süresi verilmesi gerektiğidir.

Haftalık Serbest Zaman İzni

Haftalık serbest zamanlarla ilgili genel hüküm, çalışanların her hafta, tercihen Pazar dolayları, en az 35 saat kesintisiz serbest zaman geçirmeleri gerektiğidir. Haftalık serbest zaman, 14 günlük bir süre içerisinde ortalama 35 saat olacak şekilde de ayarlanabilir. Bununla birlikte haftalık serbest zaman en az 24 saat olmalıdır. Çalışanların serbest zamanlarında geçici olarak çalışması gerekiyorsa, serbest zaman kaybı telafi edilmelidir. Bu telafi tazminat şeklinde karşılanabilir. Yapılan fazla mesai, maaşlı veya ücretli çalışmaya benzer bir süre üzerinden hesaplanabilir.

Denkleştirme İzinleri ve Fazla Mesai Ücretleri

Sınırları net şekilde çizilmiş olan molalar, günlük dinlenme süresi ve haftalık serbest zaman izinleri zaman zaman kurumlardaki iş yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Böyle durumlarda işverenlerin çalışanlardan alarak kullandığı dinlenme saatlerini çeşitli şekillerde telafi etmesi gerekir. Bu telafi fazla mesai ücreti veya denkleştirme izni şeklinde kullanılabilir. Fazla mesai ücreti işçinin iş yerinde veya iş yeri dışında, işveren için harcadığı saat sayısının, birim saat ücreti ile çarpılmasıyla hesaplanır ve işçinin maaşı ile birlikte ödenir. Bir diğer telafi durumu ise denkleştirme iznidir. Denkleştirme izni örneğin; izinli olunan bir gün boyunca çalıştırılan işçiye herhangi bir mesai günü kullanabileceği tam günlük bir iznin verilmesi şeklinde ifade edilebilir. Eğer işçinin herhangi bir iş akdi feshi gündeme gelirse işçi denkleştirme izinlerinin ücretini talep edebilir veya bu izinleri önceden kullanıp çıkış yapabilir.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

Esenyurt İş Güvenliği

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar