OSGB'de İş Kazası Nasıl Bildirilir?

OSGB’de İş Kazası Nasıl Bildirilir?

OSGB İş Kazası Bildirimi

OSGB hizmetlerinde izlenmesi gereken ana prosedürlerden biri de iş kazalarının doğru zaman çerçevesi içerisinde bildirilmesi geliyor. Yasalara göre bir işletmede meydana gelen iş kazası en geç 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmek zorundadır. Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinde iş kazası bildirimleri için özel bir portal sunulmakta. Bununla birlikte iş kazası bildirimine dair bazı anlamlı esneklikler bulunuyor. Örneğin, işveren söz konusu iş kazasını daha geç öğrenmiş olabilir. Zira bazı kazalar iş alanının dışında gerçekleşebilir. Bu durumda işverenin iş kazasını, kazayı öğrendiği tarihten itibaren 3 iş gününde bildirmesi uygun görülmüştür. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi’ne göre aynı durum OSGB’ler için de geçerli.

OSGB'de İş Kazası Nasıl Bildirilir?
OSGB’ler iş kazalarını 3 iş günü içinde bildirmelidir

İş Kazası Bildiri Formu

Kale OSGB gibi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim’leri diğer birçok noktada olduğu gibi işverenlerin üzerindeki iş güvenliği yükünü azaltır. OSGB’ler bu anlamda iş kazalarını bildirme yetkisine sahipler.

  • Bir OSGB, kazayı takip eden 3 iş gününde “https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do” adresini ziyaret etmeli ve karşısına çıkan ilgili bildirim formunu dikkatle ve özenle doldurulmalıdır.
  • Vizite Giriş Sistemi adıyla açılan sayfadan Kullanıcı Kodu, İşyeri Şifresi ve son olarak Güvenlik Kodu bilgileri ile giriş yapılması gerekir.
  • Kaza, meslek hastalığı gibi e-bildirimler bu yolla OSGB tarafından işveren adıyla devlet bürolarına iletilir.
  • Eğer gerekli görülürse, gerçekleşen olayın bir iş kazası olup olmadığının anlaşılması için SGK müfettişleri ve SGK denetmenleri aracılığıyla alanda bir teftiş gerçekleştirilebilir.

İş Kazası Bildirmeye Dair Cezalar

İş kazalarının bildirilmesi süreci oldukça basit olsa da, bu süreçlerin dikkatli yürütülmemesi bazı istenmeyen cezalarla karşılaşılmasına neden olabilir. İş kazasına dair yazılı olarak bildirilen hususlarına gerçekle örtüşmediği tespit edilirse, alanda iş kazası olmadığına karar verilir ve bu durum karşısında para cezası uygulanması gerekir. SGK önce iş kazası için hangi ödemelerin yapıldığını araştırır. Ardından iş kazasına dair gerçeğe aykırı bildirim yapmış taraflardan “gecikme cezası” adı altında ek ödeme alır.

  • Ceza ödemesi faizi ve ferileri ile tehsil edilir. İşverenin iş kazasını bildirmediği ortaya çıktığında ise 2000 TL kadar ceza işlenir.
  • 2000 TL her bildirilmeyen iş kazası olayını kapsamaktadır.
  • İş kazası raporu tutmakla görevli OSGB’ler eğer rapor tutmamışsa yine ceza kesilir.
  • Rapor hazırlanmama cezası 1500 TL’dir.
  • İş kazası bildirim görevini yerine getirmemiş sağlık hizmeti birimleri 1500 TL cezaya çarptırılır.
OSGB Raporu Nereden Alınır?

İş Kazası Meslek Hastalığı E-Bildirim

İş kazası ve meslek hastalıkları için Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yazılı bildirim yapılması şart değildir. İnternet iş kazası meslek hastalığı e-bildirim yapmak yeterlidir. Bunun için ilk olarak https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do sayfasını açın. Kullanıcı Kodu, İşyeri Şifresi ve Güvenlik Kodu yazarak siteye giriş yapabilirsiniz. 20.01.2017 tarihinde güncellenen uygulama hakkında detaylı bilgiler için http://e.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/13cbe3f9-f41c-4728-bb17-b1116b00e2f4/Kullanim+Kilavuzu.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=13cbe3f9-f41c-4728-bb17-b1116b00e2f4 adresindeki İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Kullanım Kılavuzu’ndan faydalanılabilinir. Normal şartlarda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a bendine göre iş kazalarının SGK müdürlüğüne kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir. Yurt dışında çalışanlar için de bu süre aynıdır.

Kimler İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar