İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Hakkında Bilgiler

OSGB’de Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk Analizi

OSGB hizmetinin ana adımlarından biri seçilen işletmede risk analizi sürecini yürütmektir. Risk analizi süreci ile o işletmedeki risk oluşturan etkenler tespit edilir. Bu etkenlerin şiddeti işletmenin ne düzeyde tehlikeli bir ortama sahip olduğuna işaret eder. Risk analizi söz konusu iş yerinin haftada en az kaç saat OSGB hizmeti alması gerektiğine karar vermede yol gösterici özelliğe sahip. Kale OSGB’de iş güvenliği kültürünü önemsiyor ve işletmelerde bunu daima ön planda tutuyoruz. İş güvenliği kültürünün oluşturulmasında risk analizi önemli bir adım. Bu adım iş güvenliği uzmanının yönetiminde kurulan bir heyet yardımıyla yürütülüyor. Risk analizi ile ilgili bilinmesi gereken en önemli konulardan biri sadece bir kez değil sürekli olarak birçok kez yapılan işyeri tehlike ölçümü yöntemi olmasıdır.

OSGB Firmaları İstanbul Avrupa
Risk analizinde işletme çalışma alanlarına göre bölümlere ayrılır

Risk Analizi Yöntemleri

Risk oluşturan etkenler söz konusu markanın altında çalışan görevli kişilerin maruz kalabileceği olası tehlikelere işaret eder. Bu kişilerin nasıl ve ne şekilde zarar görebileceklerinin anlaşılmasını sağlar. İş yeri hekimi ve iş yeri uzmanının o işletmedeki minimum çalışma sürelerinin belirlenmesinde yol göstericidir. Tüm OSGB sürecini etkileyen kritik öneme sahip bir çalışan ve çevre güvenliği metodudur. En sık kullanılan risk analizi yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

 • L Tipi Matris Analiz Metotu
 • X Tipi Matris Analizi
 • Fine-Kinney Metodu
 • Tehlike ve İşletebilme Analizi (HAZOP)
 • Olay Ağacı Analizi (ETA)
 • Hata Türleri ve Etki Analizi (FMEA)
 • Ön Tehlike Analizi (PHA)
 • İş Güvenlik Analizi (JSA)
 • Ön Tehlike Analizi (PHA)
 • Hata Ağacı Analizi (FTA)
 • Neden-Sonuç Analizi
 • Olursa Ne Olur (What If)..?
İş Güvenliği Uzmanı Kursu

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

 • Önce risk analizinin kapsamının ne olacağı belirlenir (örneğin, kullanılan ekipmanın ömrü, iş faaliyetinin gerçekleştiği fiziksel alan veya tehlike türleri gibi).
 • İhtiyaç duyulan kaynaklar (örneğin, analizi yapmak üzere sorumlu bireylerden oluşan bir heyet, bilgi kaynakları türleri, vb).
 • Hangi tür risk analiz önlemlerinin kullanılacağı (örneğin, en uygun değerlendirmeyi sağlamak için ölçeğin veya parametrelerin ne kadar kesin olması gerektiği).
 • İlgili paydaşların kimler olduğu (ör. yönetici, denetçiler, işçiler, işçi temsilcileri, tedarikçiler vb.)
 • Kuruluşunuzda hangi yasaların, düzenlemeler, maddeler veya standartların uygulanabilir olduğu; ayrıca organizasyonel politikalar ve prosedürlerin incelenmesi.

İşveren ve Çalışan Açısından Risk Analizi

Risk analizleri çalışanların bir tehlikeye maruz kalmalarının sağlık riskleri açısından ne derece önemli olabileceğinin anlaşılmasını sağlar. Profesyonel düzeyde hizmet veren OSGB’ler farklı farklı risk analizi yöntemleri ile çalışanların sağlığını her zaman ön planda tutmak zorunda ve sağlık riskleri oluşturabilecek ihtimallerin daha güvenli hale getirilmesini önermelidir. Daha önceden yapılmış olan çalışmalar uzun süreçlerin sonrasında geçerliliğini yitirebilir veya yeni iş sağlığı ve güvenliği anlayışı ile yapılan risk analizlerinde çok da geçerli olmayabilir. İşyerine uygun risk analizi yöntemleri ile risk oluşturabilecek etkenlerin tümü tekrardan değerlendirilmeli ve çalışanların maruz kalabileceği tehlikeler belirlenerek eğitim programları belirlenmelidir. Böylelikle iş kazaları ve istenmeyen “ramak kala” durumları tamamen engellenebilir.

Risk Analizi Neden Önemlidir?

Mesleki risk analizibir iş yerinin maruz kalabileceği sağlık risklerinin ve tehlike çeşitlerinin ölçülmesini sağlayan bir yöntem. Bir tehlikeye ne kadar maruz kalmanın çalışanlar için sağlık riskleri yarattığının anlaşılmasını sağlar. Bu riskleri uygun bir şekilde ortadan kaldırmak, kontrol etmek ve azaltmak risk analizi adına oldukça önemlidir. Bir risk analizinin amacı üç temel soruyu cevaplamaktır:

 • Ne olabilir?
 • Olması ne kadar muhtemeldir?
 • Olursa sonuçları ne olur?
Çekmeköy OSGB

Kanserojenler ve kanserojen olmayanlar dahil kimyasal tehlikelerle ilgili risk analizleri yapmak; gürültü, radyasyon, kas-iskelet sistemi hasarı gibi fiziksel tehlikeler; ve vardiyalı çalışma gibi diğer tehlikeleri gözden geçirmek ve bu riskler için bilimsel temelli öneriler sunmak risk analizin önemli bir parçasıdır.

Risk Analizi Nedir? Risk Analizi Nasıl Yapılır?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar