OSGB Nasıl Kurulur?

OSGB’de Risk Değerlendirmesi Nedir?

Risk Değerlendirmesi

Bu yazı risk değerlendirmesi nedir?”, “risk değerlendirmesinin tanımı”, “neden risk değerlendirmeleri yapılmalı?” ve “risk değerlendirmesi ne zaman yapılmalı” gibi temel sorulara cevap bulmanızı amaçlamaktadır. Risk değerlendirmesi risk analizi ile eş zamanlı kullanılan, iş yerindeki potansiyel hasar vericilerin tespit edildiği bir çalışmadır. İş yeri çalışanlarının hangi unsurlardan zarar görebileceği değerlendirilerek o işletmenin genel bir risk ölçümü yapılır. Risk değerlendirmesi atanacak hekim ve güvenlik uzmanlarının çalışma sürelerinin belirlenmesinde de önemlidir. Risk değerlendirmesi, sağlık ve güvenlik yönetimi için hayati bir unsurdur.

OSGB'de Risk Değerlendirmesi Nedir?
Tehlikeli, az tehlikeli, çok tehlikeli sınıfına göre farklı aralıklarla yapılır

Neden Yapılır?

Risk değerlendirmesi, çalışanlarınızı ve işletmenizi korumak ve aynı zamanda yasalara uygun hale getirmek için yapılır. Ne zaman yapılması gerektiğine gelince, en basit şekliyle siz veya başka bir çalışanınız yaralanma veya sağlık riski taşıyan bir işe başlamadan önce yapılmış olmalıdır. Kuruluşunuzdan yetkin bir kişi veya Kale OSGB gibi harici bir kaynaktan uzman ile çalışarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin kategorize edilmesi ve değerlendirilmesi için çalışabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz kurumunuzdan bir kişinin risk değerlendirme eğitimine katılmasını ve ihtiyaç duyulan sertifikayı almasını sağlayabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Risk değerlendirmesi işletmenin zarar verici unsurlara karşı ne derece önlem aldığını gösterir. Süreçte izlenen çeşitli basamaklar bulunuyor. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

  • Tehlikelerin tanımlanması ve tespit edilmesi.
  • Hangi çalışanların ne ölçüde ve nasıl zarar görebileceğinin anlaşılması.
  • Belirlenen risklerin ve tehlikelerin analizi.
  • Kontrol, tespit ve önlemlerin uygulanması.
  • Risk değerlendirmesinin gözden geçirilerek gerekliyse revize edilmesi.

Tehlikelerin Tanımlanması

Tehlikeleri tanımlamak için önce “tehlike” ile “risk” arasındaki farkın anlaşılması gerekiyor. Tehlike zarar verme potansiyeli olan bir faktörken, risk potansiyel zarar vericilerin gerçekleşme olasılığıdır. Tehlikeler, işyerini dolaşmak veya çalışanlarınıza sorular sormak gibi çeşitli teknikler kullanılarak belirlenebilir. Tehlike belirlendikten sonra, kimlere zarar verilebileceği araştırılır. Örneğin, bu grup “depoda çalışan insanlar” veya “çevredeki insanlar” gibi farklı farklı olabilir. Tanımlama aşamasının ardından insanları risklerden koruma adımına geçilir. Böylece zarar görmeleri önlenir. Tehlikeler ya tamamen ortadan kaldırılır ya da sadece kontrol altına alınır. Sonuç olarak yaralanma olasılığı düşürülür.

Nitrik Asit (HNO₃) ve İş Ortamında Güvenlik

Risk Değerlendirmesinin Önemi

Risk değerlendirmesi iş güvenliği kültürünün bir önemli bir parçasıdır. Meslek kazalarının önlenmesinde kullanılan birincil bir adım; risk analizinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Danışmanlık hizmeti veren Kale OSGB gibi iş güvenliği firmaları işletmelerde risk değerlendirmeleri yapar. Risk değerlendirmesi sadece çalışanlarınızı ve işletmenizi değil çevre insanları da korumayı amaçlamaktadır. Marka imajınızın beklenmedik iş kazaları ile zedelenmesini önler. Bu süreçte tespit edilen tehlike, gerçekleşme olasılığına göre önem sırasına konur ve tedbirler buna göre aynı önem sırasında uygulanır. Şantiyede yüksekten düşme, çalışan giriş çıkış lokasyonları ve elektrikle ilgili tesisat kontrolü değerlendirmenin odak noktaları arasında.

Risk Değerlendirmesi Ne Zaman Yapılır?

Risk değerlendirmesi kurumun faaliyetine başlayacağı dönemde son derece kapsamlı bir şekilde yapılmalıdır. Devamındaki süreçte ise iş kazası veya sağlık riski taşıyan bir işe başlanmadan önce yapılmış olmak zorundadır. Dolayısı ile risk değerlendirmesi ne zaman yapılır sorusuna tek bir cevap vermek pek de doğru olmaz. İşyeri hacminin değişmesi, üretime dair yeni planlamalar, makinelerin yerlerinin değişimi, yeni personel alımı ve akla gelebilecek daha birçok senaryoda risk değerlendirilmesi tekrar yapılmalı ve gerekli görülen kurallar revize edilmelidir. Unutulmamalıdır ki işyerindeki her bir yenilik, tanımlanması ve tespit edilmesi gereken yeni bir tehlike anlamına gelir ve bu noktada işini profesyonelce yapan Kale OSGB gibi firmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar