OSGB'nin Avantajları Nelerdir?

OSGB’nin Avantajları Nelerdir?

OSGB’nin Avantajları Nelerdir?

İyi tasarlanmış ve yürütülmüş bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) programı yasal ve sosyal yükümlülükler tarafında işletmeler için çoğu zaman önemli avantajlar getirir. İSG’nin ve OSGB’nin amacı her büyüklükteki veya türdeki iş yeri çalışanının evine aynı kondisyonda dönmesini sağlamaktır. Bir OSGB ile çalışan kuruluşlar sadece İSG’nin temel değerini tanımakla kalmaz, aynı zamanda iş yeri çalışanlarının (küçük bir düzeyde bile) zarar görmemelerinin veya hasta olmalarının önüne geçmiş olur. OSGB her işletmenin önemli bir parçasıdır.

Kale OSGB gibi her OSGB bir kuruluşa aşağıdaki bir takım ortak avantajları sağlar:

 • bir işletmenin sosyal sorumluluk sahibi olduğunu tüm paydaşlara göstermeye yardımcı olur,
 • bir kuruluşun itibarını ve güvenilirliğini korur ve geliştirir,
 • çalışanların performansını ve / veya üretkenliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur,
 • çalışanların bir bütün olarak ekibe / kuruluşa olan bağlılığını arttırır,
 • daha yetkin, daha mutlu ve daha sağlıklı bir işgücü oluşturur,
 • işletme maliyetlerini ve aksaklıkları azaltır,
 • şirketin, müşterilerinin İSG beklentilerini karşılamasını sağlar ve
 • iş gücünün daha uzun süre aktif hayat sürmesini teşvik eder.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Gelişimi

İş sağlığı ve güvenliğinin ülkemizdeki temelleri 1936 yılında 3008 no’lu İş Kanunu ile atılmıştır. 1945 yılında ise 4763 no’lu kanun ile birlikte Çalışma Bakanlığı kurulmuş ve de 1946 yılında Çalışma Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri hakkında kanunlar hazırlanmıştır. Kademeli olarak geliştirilen mekanizmaya 1964 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Müfettişliği Örgütü ve sonrasında ise İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM) eklenmiştir. Avrupa Birliğine uyum yasaları kapsamında 2003 yılında 4857 no’lu iş kanunu kabul edilmiştir ve bu kanuna dayalı olarak iş sağlığı ve iş güvenliği alanında pek çok yenilik yapılmıştır. Günümüzdeki iş sağlığı ve güvenliği kanunlarının temelini ise 29 Haziran 2012 tarihinde hazırlanan ve 1 Ocak 2013’te yürürlüğe konan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu belirlemektedir. Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında büyük aşamalar kaydedilmiş ve istatistiki yönden birçok ilerleme kayıtlara geçirilmiştir. Ancak yine de işveren ve çalışanlar açısından iş sağlığı ve güvenliği konusunda öğrenilmesi gereken çok şey ve atılması gereken çok adım vardır. Türkiye halen en çok iş kazası yaşanan Avrupa ülkesi konumundadır.

OSGB Nereden Alınır?

OSGB'nin Avantajları Nelerdir?

Artan Şeffaflık ve Standart

Birçok kuruluşun, özellikle de daha büyük kuruluşların, kanunlar gereği, Risk ve Güvenlik konusunda daha yüksek kurumsal yönetim standartları ve raporlama uygulamalarında daha fazla şeffaflık göstermesi beklenir. OSGB’ler iyi tasarlanmış İSG modellerinin daha geniş iş planlarına ve stratejilerine entegre edilmesine yardımcı oluyor ve buradan elde edilebilecek önemli kazanımların hayata geçirilmesini sağlıyor. OSGB ile çalışarak piyasa güdümlü bir ekonomide faaliyet göstermenin risklerini azaltmanın avantajını yaşarsınız. Bu geniş avantajlardan bazıları şunlardır:

 • işletmenin imajı, marka değeri ve itibarını genişletmek,
 • kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) taahhütlerini yerine getirmek,
 • yatırımcı güvenini korumak ve teşvik etmek ve
 • her düzeyde pozitif paydaş katılımını geliştirmek.

OSGB’ler ile çalışarak elde ettiğiniz mükemmel İSG uygulamalarının yalnızca büyük işletmeler için hazırlandığını düşünebilirsiniz. Ancak gerçekte bir OSGB küçük ölçekli iş yerlerini de hedefler ve onlar için de aynı İSG çalışmalarını yürütebilir. Profesyonel OSGB çalışmaları ile her iş yerindeki belirli bir stratejiyi geliştirmeye odaklanılabilir ve iş sağlığı ve güvenliğini artırmak adına yönetim bilincini iyileştirmek için çalışılabilir.

Rekabetçilik, Karlılık ve Motivasyon

OSGB aracılığıyla kazanılan iş yeri güvenliği uygulamalarındaki basit iyileştirmeler, rekabetçiliği, karlılığı ve çalışan motivasyonunu hızla artırabilir. Buna ek olarak, yeni bir İSG yönetim sisteminin uygulanması, kazaları ve iş yeri kaynaklı sağlık durumlarını önlemek veya en aza indirmek için hızla etkili bir temel sağlar ve böylece İSG’ye yapılan yatırımın geri dönüşü derhal görülebilir:

 • daha geniş kurumsal yönetişim girişimlerinde İSG’yi kilit bir konu olarak görmek,
 • İSG risklerinin (sistematik olarak) doğru bir şekilde tanımlanmasını ve etkilenen tüm taraflarca (liderler, çalışanlar, tedarikçiler vb.) uygun şekilde ele alınmasını sağlamak ve,
 • iş yerindeki tüm ekipleri İSG konusunu ciddiye almaya aktif olarak motive etmek için iyi sonuçları ödüllendirmek.
Beyoğlu OSGB

İSG Katip Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar