Kale OSGB olarak, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışılan işyerlerinde ‘patlamadan korunma dokümanı’ hazırlıyoruz.Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliği ‘nin 10. maddesi gereğince, hazırlanması istenen doküman “Patlamadan Korunma Dokümanı” olarak anılmıştır, bu belgede özellikle;Bu yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,İçinde patlayıcı ortam oluşma riskine göre sınıflandırılmış yerler, Çalışanların patlama riskinden korunması için asgari gereklerin uygulanacağı yerler için gereklidir.
Çalışma yerleri ile uyan cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı, işyerinde kullanılan tüm ekipmanın “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlan Yönetmeliği” ne uygun olduğu, hususları yazılı olarak yer alacaktır.

Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada bölgeler şu şekilde belirlenmiştir:

 • Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.
 • Bölge 1: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
 • Bölge 2: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ite karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.

Ekipmanların ve Koruyucu Sistemlerin Seçiminde Uyulacak Kriterler ;Patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemlerin, 27/10/2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte belirtilen kategorilere göre seçilerek aşamalı olarak bu koruyucu sistemlere geçilmesine karar verilmiştir.Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategori-deki ekipman kullanılacaktır.

 • Bölge 0 veya Bölge 20 : Kategori 1 ekipman,
 • Bölge 1 veya Bölge 21 : Kategori 1 veya 2 ekipman,
 • Bölge 2 veya Bölge 22 : Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

Patlamadan korunma dokümanı hangi işletmelerde gereklidir?

 • LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri,
 • Maden Ocakları,
 • Kimyasal Madde Üreten ve/veya Depolayan Yerler,
 • Kimyevi Tahlil Laboratuvarları,
 • Boya ve Tiner İmalathaneleri,
 • Un, Şeker, Nişasta Fabrikaları,
 • Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,
 • Boya İşlemi Yapılan/Boyahane İçeren İşletmeler,
 • Ham Deri İmalathaneleri,
 • Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri,
 • Margarin, Zeytinyağı ve Diğer Yağˆ İmalathaneleri.
 • Kâğıt Fabrikaları
 • Alüminyum, Ağaç Tozu Ortaya Çıkan İşletmeler vb.
 • Ayrıca çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için özel önlem alınmasını gerektirecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerler , parlayıcı ve/veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler patlayıcı ortam oluşturabilecek maddeler olarak kabul edilir ve patlamadan korunma dokümanı yapılması önerilir.