Periyodik Muayene Nedir?

Periyodik Muayene Nedir?

Periyodik Muayene Nedir?

Periyodik muayene iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerindeki çalışanların genel sağlık durumlarını kontrol etmek, meslek hastalıklarına yakalanıp yakalanmadıklarını tespit edebilmek ve meslek hastalıklarına yakalanma risklerinin ne düzeyde olduğunu araştırmak için yapılan bir muayenedir.

Periyodik muayeneler iş yerininin kendi personeli olan hekimler ya da iş yerinin hizmet aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ne bağlı olarak çalışan iş yeri hekimleri tarafından yapılır. Periyodik muayene süreleri de her iş yeri için aynı olmayıp; iş yerinin içerisinde yer aldığı tehlike sınıfına yönelik olarak değişiklik gösterebilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Yeri Hekimi Periyodik Muayene Süreleri

Periyodik muayene süreleri; İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimlerini Hakkında Yönetmelik çatısı altında belli kurallar ile ve iş yerlerinin bulunduğu tehlike sınıfları baz alınarak periyotlar ile düzenlemiştir. Bu kapsamda periyodik muayene süreleri şu şekilde belirtilmiştir;

  • Az tehlikeli sınıf içerisinde yer alan iş yerleri için en geç beş yılda bir periyodik muayene yapılması şart koşulmuştur.
  • Tehlikeli sınıf içerisinde yer alan işyerleri için de en geç üç yılda bir muayene yapılması şart koşulmuştur.
  • Çok tehlikeli sınıf grubunda yer alan iş yerleri için de en geç yılda bir defa periyodik muayene yapılması gerektiği konusunda zorunluluk söz konusudur.
  • İş yerinde hamile, çocuk ya da genç çalışanı bulunanlar için bu periyodik muayene süreleri de en az 6 ayda bir kez yapılmalıdır.

Ne kadar Sürede Bir Periyodik Bakım Yapılmalı ?

Maddelerde belirttiğimiz en az olması gereken periyodik muayene süreleri yaptırılması şart olan esas yükümlülüktür. Ancak iş yeri hekimi gerek gördüğü takdirde bu periyodik muayeneler daha sık olarak da yapılabilir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı B Sınıfına Bakabilir mi?

Periyodik muayene sonrası çalışanlar için iş yeri hekimleri tarafından sağlık raporu düzenlenir. Periyodik muayeneler özellikle çalışanlarda meydana gelen meslek hastalıklarının oluşup oluşmadığı ya da oluşma riskinin var olup olmadığına dair bilgi edinmek amacı ile yapılır. Bu sebeple periyodik muayeneler hem genel bir sağlık kontrolü amaçlı, hem de sağlık açısından doğabilecek olumsuzlukların erken teşhisi ve önlem alınabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Meslek Hastalığının Tespiti

Çalışanlar, kurumlar tarafından yetkilendirilen OSGB’lerin işyeri hekimleri tarafından düzenli muayene edilmelidirler. Fakat çalışan kişi işten ayrılsa bile meslek hastalığı ortaya çıkabilir. Eğer çalışan kişi işten ayrıldıktan sonra meslek hastalığı meydana gelmişse 7201 sayılı Kanun gereğince yaşanan meslek hastalığı işverene tebliğ edilmelidir. Meslek hastalığı ortaya çıkan çalışanın Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde belirten süreden daha uzun bir süre kaybetmemiş olması gerekmektedir. Meslek hastalığı ortaya çıkan çalışan hekim raporu ve diğer tıbbi belgelerle Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na müracaat etmesi gerekmektedir. Meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile klinik ve laboratuvar bulguları ile belgelenen hastalıklar için Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu onayı ile de meslek hastalığını ispatlamak mümkün olabilmektedir. Yapılacak tespitlerde işyeri şartlarının bu hastalığı oluşturup oluşturmadığı ve kişinin önceki mesleki geçmişi araştırılarak değerlendirme yapılacak ve buna göre meslek hastalığı tanısı konacaktır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar