Plazalarda İş Güvenliği

Plazalarda İş Güvenliği

 

Plazalarda İş Güvenliği

Plazalarda iş güvenliği birçok farklı tehlike faktörünün ele alınmasını gerektiren, titizlikle yerine getirilmesi gereken bir süreçtir. Öncelikli olarak üzerinde çalışılacak olan plazanın risk analizi yapılmak zorundadır. Kale OSGB olarak 15 yıla varan tecrübemizle bu hizmeti ve daha fazlasını yerine getiriyoruz. Risk analizinin tamamlanmasının ardından acil eylem planı hazırlanır ve pratik anlamda ilk uygulaması gerçekleştirilir. İş ekipmanlarının periyodik kontrolü plazalarda iş güvenliğini layıkıyla yerine getirmenin vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor.

Plazalarda İş Güvenliği
Plazalarda iş güvenliğinin temelleri

Eğitim ve Ortam Ölçümleri

İş ekipmanlarının periyodik kontrolünün yapılması plazalarda iş güvenliğinin ana maddeleri arasında yer almaktadır. Ne var ki bu adımlar bir plazanın iş güvenliğinin sağlanması adına tek başına yeterli değiller. Örneğin, ortam ölçümleri söz konusu mağazalardaki termal konfor, ses ve ışıklandırma gibi faktörlerin asgari şartları sağlayıp sağlamadığının anlaşılmasını sağlamaktadır.

Eğer gerekliyse bu tarafta müdahaleler yapılabilir. Plazalarda iş güvenliğinin daha sonraki adımlarını acil çıkış işaretlerini, hijyen ve X-ray cihaz kontrollerini yerine getirmek oluşturur. Ayrıca plazanın deprem hazırlığı programı gözden geçirilir, eksikse uluslararası standartlara uygun yeni bir tanesi hazırlanır.

Rutin Faaliyetler ve Tatbikatlar

Plazalarda iş güvenliğinde ekipman bakım faaliyetleri, yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma, sıcak işlerde çalışma gibi tehlikeli ve rutin olmayan faaliyetler incelenir ve gözden geçirilir. Süreçleri kontrol altına alınmamış faaliyetlerin yapılmasına izin verilmez. Yaşanabilecek tüm acil durumlar için gerçekçi planlar hazırlanması da oldukça önemlidir. Söz konusu plaza acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmalıdır.

Kale OSGB plazalar için olası acil durumları gözeterek, sivil savunma planı ile uyumlu, uygulanabilir acil durum planları hazırlar. Acil müdahale sistemlerinin doğru çalıştığından emin olmak önemlidir. Plazalarda iş güvenliğinin sağlanmasında planlanan aksiyonlara yönelik tatbikatların düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekir.

OSGB Raporu Nereden Alınır?

Tecrübeli OSGB’ler ile Çalışmak

Tüm bunların yanında plazadaki kiracı ve mal sahiplerinin de iş güvenliği plan ve programları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Böylece iş güvenliği performansına yönelik geri bildirimler alınabilir ve süreçler aktif şekilde geliştirilir. Plazalarda iş güvenliğinin ikinci aşamasında ise tesisteki tüm faaliyetleri kapsayan riskler minimize edilir.

Risklerin minimize edilmesi plazanın fiziki unsurlarının gözetilerek ve yerine getirilen periyodik ya da periyodik olmayan tüm çalışmalar hesaba katılarak yapılan risk analizleri ile mümkün olur. Son olarak daima işinde en tecrübeli, en profesyonel OSGB’ler ile çalışmaya gayret etmek önemlidir. Bu OSGB’ler plazada iş güvenliğini tam manasıyla sağlamak adına özel tedbir ve çözüm önerileri geliştirirler.

Plazalarda Acil Durum Eylem Planları

Plazalarda acil durum eylem planları hazırlamak ve uygulanabilir hale getirmek için işveren ve çalışanlar üzerine belirli görevler düşmektedir. İşverenler OSGB veya büyüklüğüne göre İSGB ile birlikte çalışarak acil durum eylem planlarını belirlemelidir. Plazalarda acil durum eylem planları hazırlamak için öncelikle muhtemel acil durumları (deprem, yangın, sel vb.) değerlendirmek ve etkilerini önleyici / sınırlandırıcı bir dizi tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yaşanabilecek acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için yapılabilecek ölçüm ve değerlendirmeler, planların hazırlanması ve gerçekleştirilecek olan tatbikatlar iş sağlığı ve güvenliği firmasının sorumluluğunda ve bunları takip etmek de işverenin yükümlülüğündedir. Ek olarak gerekli görülen konularda uygun donanıma sahip eğitimli çalışanlar görevlendirmek, itfaiye, hastane gibi kuruluşlarla iletişimin sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak, acil durumda tehlike oluşturabilecek bazı makine ve tertibatların kapatılması konusunda çalışanları bilinçlendirmek ve çalışanlara acil durumlara yönelik eğitim vermek de acil durum eylem planlarının birer parçasıdır. Çalışanların ise alınan tedbirlere uymak, acil durumda ilgili kişileri bilgilendirmek, ekip talimatlarına uymak ve acil durumlarda kişilerin hayatını tehlikeye sokmayacak şekilde davranmak gibi sorumlulukları bulunmaktadır.

OSGB Maltepe

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar