Risk Analizi

Risk Analizi Nedir?

 

Risk Analizi Nedir?

Risk analizi nedir? Kale OSGB olarak 2005 yılından bu yana iş güvenliği sahasında işletmelere aktif şekilde risk analizi hizmetleri sağlıyoruz. Peki risk analizi neden önemlidir ve ne işe yaramaktadır? Risk analizi bir tür mesleki risk değerlendirmesidir. Söz konusu iş yerinin veya firmanın sağlık risklerini, maruz kaldığı çeşitli iş yeri tehlike seviyelerini göz önünde bulundurarak ölçme yöntemidir.

Bir tehlike unsuruna ne kadar maruz kalmanın çalışanlar için sağlık riskleri yarattığını anlamayı sağlar. İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası’na göre her işveren, çalışanların güvenliğini ve sağlığını alakadar eden uygunsuzlukları ve riskleri analiz etmeli, tanımlamalı ve öngörmelidir. 15 yıla yakın iş güvenliği tecrübesine sahip Kale OSGB firması olarak tam anlamıyla bunu yapıyoruz.

Risk Analizi
Risk analizi nedir ve nasıl yerine getirilir?

Nasıl Yapılır?

Risk analizi işteki tehlikelerin tanımlanması ve tehlikeyle ilişkili risklerin belirlenmesi anlamına geliyor. Risk analizi iş güvenliğini koruyucu yöntemler arasında yer alıyor. Risk analizi ile iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için belirli sistematik süreçler izleniyor. Çalışma ortamı inceleniyor ve tehlikeli durumlar dikkatlice araştırılıyor.

Risk analizi ve risk yönetimi, iş yerindeki tüm güvenlik operasyonunun bir parçasıdır. Kale OSGB, risk analizi teorisi ve uygulamasında kendi profesyonel risk değerlendirme danışmanları ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Tüm bunların yanında ihtiyaç duyulduğunda şirketiniz için risk değerlendirmesi eğitimleri dahi sağlayabiliyoruz.

Çalışma ortamı risklerini uygun bir şekilde ortadan kaldırmak, kontrol etmek ve azaltmak için gerekli bu önemli risk analizi yöntemi izlenirken şu üç temel soruya cevap aranmaktadır:

  • İş yerindeki tehlike durumu nedir?
  • Olması ne kadar muhtemeldir?
  • Olursa sonuçları nelerdir?

İncelenen Ögeler

Kale OSGB kanserojenler ve kanserojen olmayanlar dahil kimyasal tehlikelerle ilgili risk değerlendirmeleri yapar; gürültü, radyasyon, kas-iskelet sistemi hasarı gibi fiziksel tehlikeler ve vardiyalı çalışma gibi diğer risk faktörlerini göz önünde bulundurur. Bu değerlendirmeler bakanlıkça belirtilen İSG önerileri için bilimsel temel sağlamaktadır.

Tanımlar ve Terminoloji

  • Risk, zarar verici bir olayın olasılığı ve ciddiyetidir.
  • Tehlike, ağır kazalara neden olabilecek bir kaynak veya durumdur.
  • Güvenlik, risklerin kabul edilebilir bir seviyede olduğu durumu ifade eder.
  • Risk değerlendirmesi, iş yerindeki tehlikeli durumun bir sonucu olarak işçilerin sağlık ve güvenliğine yönelik riskin değerlendirildiği süreçtir.
  • Risk analizi, risk değerlendirmesinin bir parçasıdır. Risk analizinde nesneye ilişkin marjinal değerler öngörülmekte, riskler tanımlanmakta ve riskin kapsamı ölçülmektedir.
Yorgunluk Önleyici Paspas

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar