6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “ Risk Değerlendirme/ Risk Analizi ” yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Risk Analizleri :

 • Az tehlikeli işyerleri için 6 yılda 1 kez ,
 • Tehlikeli işyerleri için 4 yılda 1 kez ,
 • Çok tehlikeli işyerleri için 2 yılda en az 1 kez yenilenmek zorundadır.

Ayrıca aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması.İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması vb.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasının ilgili maddesi:

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma MADDE 10

(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliğitedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Kale OSGB olarak hedefimiz sıfır iş kazası! Bu hedef doğrultusunda işletmenin ve faaliyetlerinin iyi analiz edilip kontrol ve tedbirlerinin belirlenmesi gerekmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları, insanların yaşamlarına büyük zararlar verir. Üretim kaybına, makinelerin zarar görmesine, verim düşmesine neden olur. İş kazalarının önlenmesi için yapılması gereken çalışmaların başında risk değerlendirmesi gelmektedir. Alanında uzman kadromuz sayesinde risk değerlendirmelerinin hazırlanmasında profesyonel çözüm önerileri getirmekteyiz. Risk değerlendirme sürecinin ve sonrasının sağlıklı ilerleyebilmesi için iş güvenliği uzmanlarımız tarafından aylık olarak fotoğraflı saha gözlem raporları hazırlanmaktadır. Bu sayede işveren işletmeyi daha rahat takip edebilmekte ve daha hızlı çözümler bulunabilmektedir.

 • Risk değerlendirmesinin işveren ve çalışanlar açısından faydaları:
 • Uluslararası standartlara uygunluk,
 • Tehlikeleri önceden analiz ederek iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi,
 • Yeni mevzuatlara ve denetimlere uygunluk,
 • Proaktif anlayış ile acil durumlara hazır olma,
 • İş kazaları ile ortaya çıkan maliyetlerin önüne geçilmesi,
 • İş günü ve iş gücü kaybının önlenmesi,
 • Firma çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine katkı sağlaması, katılımın arttırılması,
 • Daha sağlıklı ve çalışılabilir bir işyeri ortamına kavuşma,
 • Kalite sistemleri gereği iç denetimlere daima hazır olma,

Kimyasal risk analizi/değerlendirmesi , İş Ekipmanları risk analizi/değerlendirmesi Elektrik risk analizi/değerlendirmesi , Kkd risk analizi/değerlendirmesi Yangın riskanalizi / değerlendirmesi raporları vs. ile farkımızı ortaya koyuyoruz.

Kullandığımız Risk Analizi Yöntemleri;

1.Çeklist Risk Değerlendirme Yöntemi

Çalışma ortamındaki risklerin varlığını tespit etmek amacıyla kullanılan gözden geçirme yöntemidir. Tek başına risk değerlendirme yöntemi olarak kullanılabileceği gibi risk değerlendirme çalışmasına ön hazırlık aşamasında da kullanılabilir.

2.What If Risk Değerlendirme Yöntemi (Olursa Ne Olur ?)

Önceden belirlenen potansiyel tehlikelerin gözden geçirilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi mantığına dayanan bir yöntemdir. Aksaklıkların ve risklerin muhtemel sonuçları belirlenir ve sorumlu kişiler tarafından her bir durum için tavsiyeler ve çözüm önerileri tanımlanır.

3.Matris Risk Değerlendirme Yöntemi

Tespit edilen riskleri oluşma ihtimali ve oluştuğundan ortaya çıkan sonucun şiddetine rakamsal bir değer vererek puanlama mantığına dayanan bir yöntemdir. Basitliği ve kullanışlı olması nedeniyle bir çok çalışma ortamı ve sektörde kullanılmaktadır.

4.Kinney Risk Değerlendirme Yöntemi

Her türlü iş yeri için uygulanabilen bu yöntem için matris yönteminden daha fazla ön hazırlık yapmak gerekir ancak daha etkili sonuçlar alınır.

5.İş Emniyeti Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi

Çalışma ortamındaki her işi ayrı ayrı gözlemleyip değerlendirme mantığına dayanan bir risk değerlendirme yöntemidir. Yapılan işi adımlara ayırıp, her adımdaki tehlike ve riskleri tespit edip alınacak önlemleri belirlemek şeklindedir.

6.HAZOP Risk Değerlendirme Yöntemi

HAZOP yani tehlike ve işletilebilme çalışması yöntemi, kimya sektörü için geliştirilmiş bir yöntemdir. Kimya sanayisinin taşıdığını özel risk potansiyelleri nedeniyle diğer yöntemlerden daha farklı ve daha kapsamlı bir yönteme ihtiyaç vardır.

7.Hata Ağacı Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi (FTA)

FTA risk değerlendirme yöntemi, kullanılan en ayrıntılı ve etkili risk değerlendirme yöntemlerinden birisidir.

8.Hata Türü ve Etkileri Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi (FMEA)

FMEA yani hata türü ve etkileri analizi yöntemi, hataları ortaya çıkmadan önce önlemeye yönelik güçlü bir sayısal analiz yöntemidir.