İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı Basitçe Tam Olarak Nedir?

Risk Nedir?

Risk Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk kavramını ele alırsak; risk potansiyel olarak karşılaşılabilecek tehlikelerin gerçekleşebilme ihtimalini ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Bu anlamda risk kavramı bizlere bir belirsizliği ve olasılığı olarak ifade eder diyebiliriz. İş sağlığı ve güvenliği açısından da risk kavramının iş yeri içerisinde karşılaşabilecek tehlikelerin yaratacağı kayıpları, yaralanmaları ve hastalık ya da çeşitli başka kötü etkenlerin gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimalini işaret eder. Ancak özellikle birbiri ile çokça karıştırılan iki kavram olan risk ve tehlikenin aslında aynı şey olmadığının üzerinde durmamız gerekir.

Risk Nedir

Tehlike ve Risk Arasındaki Fark Nedir?

Tehlike; bir iş yeri içerisinde gerçekleşen ya da dışarıdan gelen bir durum olarak çalışanlar ya da iş yerine zarar verebilecek kaynağı ya da durumu tanımlar.

Risk ise tehlikenin tanımını yaparken bahsettiğimiz durumların gerçekleşme olasılığını ifade eden bir kavramdır. Dolayısı ile tehlike bahsettiğimiz gibi zarar görülebilecek durumun gerçekleşme sebebi ve yaşanması iken risk ise bu durumun gerçekleşme ya da gerçekleşmeme ihtimalidir diyebiliriz.

İSG Tanımı Nedir ve Ne Anlama Gelir ?

Risk Analizi Detayları ve Yenileme Süresi

Risk analizleri gerçekleştirirken mevzuata göre bir rapor hazırlanması gerekir. Bu raporda iş yerinin unvanı, adresi ve işveren adı, gerçekleştirilen kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimlerinin bakanlıkça verilmiş olan belgelerinin bilgileri, gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi, risk değerlendirmesi eğer farklı bölümlerde yapılmışsa her bir bölümün adı, belirlenen tehlike kaynakları ve tehlikeler, tespit edilen riskler, yöntem ve yöntemler, risklerin önem ve öncelik sırasını içeren analiz sonuçları, düzeltici ve önleyici tedbirler, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi bulunmalıdır. Rapor hazırlanan kişi ve işveren tarafından imzalanarak iş yerinde saklanmalıdır. Ayrıca elektronik ortamlarda da arşivlenmesi tavsiye edilmektedir. Risk değerlendirme raporlarının çok tehlikeli sınıfta en geç iki, tehlikeli sınıfta en geç dört ve az tehlikeli sınıfta en geç altı yılda bir tekrarlanması ve düzeltilen ile iyileştirilen noktaların özellikle belirtilmesi gerekmektedir. İş yerinin taşınması veya binalardaki değişiklikler, ekipman ve bantlarda varsa yapılan ekleme ve çıkartmalar, üretim yöntemleri değişiklikleri, iş kazası, meslek hastalığı ve varsa ramak kala olaylarının tümü raporlara eklenmelidir.

Mesleki Eğitim Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi bir iş yeri içerisinde var olan ya da iş yeri dışından da gelme ihtimali olan tehlikelerin tespit edilmesi, aynı zamanda bu tehlikelerin riske dönüşmesine sebep olabilecek unsurların ve tehlikelerden kaynaklanabilecek çeşitli risklerin analiz edilmesi, bu risklerin derecelendirilmesi ve gerekli görülen kontrol tedbirleri konusunda yapılması uygun görülen çalışmalardır. Risk değerlendirmesi yasal olması ile de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesi ile desteklenmiştir.

Anlattığımız üzere iş yerleri açısında risk değerlendirmesi kazaların, zarar ve hasar gibi sonuçların ve daha pek çok çeşitli tehlikeli durumların önüne geçebilmek ve bu durumları erkenden önleyebilmek amacıyla oldukça önemli bir kavramdır. En az bir çalışanı dahi olsa işletmelerin risk analizi yaptırması şart koşulmuştur.

Bununla beraber de işletmeler açısından risk değerlendirmesi yapabilecek kişiler de yine yetkili merciiler tarafından belirlenmiştir. Aynı zamanda işletmenin yer aldığı tehlike sınıfına bağlı olarak değişmekle beraber belli periyotlar ile risk değerlendirmesi ve analizi yapılması da gerekmektedir.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar