Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Nedir?

Silivri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Silivri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Silivri OSGB, 2010’dan itibaren Devlet destekli bir şekilde gerçekleştirilen iş güvenliği alanlarından bir tanesidir. İşçi ölümlerinin son zamanlarda artması gibi yöntemlere geçilerek azaltılması planlanmıştır. Bunun dışında inşaat faaliyetlerinin ve riskli bölgelerin artması ile ilgili maddelerde bu yürürlüğün yönetmeliğe girmesine neden olmuştur. Artık iş güvenliği her iş yerinde olması gereken bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Önlemsiz ve eğitimsiz işçinin artık çalışamayacağı anlamına gelen bu durum 6331 sayılı kanunda karşımıza çıkıyor.

Silivri İş Güvenliği

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kuruluşları, firmaların farklı bir bölüm eklemesinin yerine, yükümlülükleri aldığı durumlarda firmanın iş güvenliği kurumu olabilecek ticari iş yerleri olarak tanınıyorlar. Silivri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurumunun en temel kazancı, kısa süre içerisinde çok fazla hizmet verebiliyor oluşları ve tek bir toplamda işlerin hepsinin yürütülmesidir. Risk değerlendirmelerindeki önlemler ve işçilerin eğitilmesi bu duruma dâhildir. Kısaca Silivri İş Güvenliği kurumunun örneği olarak, riskli bir inşaat alanında bölgeye gidip risk analizini yapar, işçiler çalışma alanında faaliyetlere başlamadan iş kazalarını en aza indirgeyecek önlemler alır. Bu profesyonel destekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işverene yazılı olarak belirttiği tehlikeli durumların, uzman tarafından belirlenmiş süre içerisinde tamamlanmamış olması halinde, iş yerinin bağlı olduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bu hususu bildirmek.
  • Hayati sonuçlar doğuracak ya da önlenemez sonuçlar verebilecek durumlarda işverene işin durdurulması için başvurmak.
  • Bütün bölümlerde görevi gereği iş sağlığı ve güvenliği için inceleme ve araştırma çalışmaları yapmak, gereken belge ya da bilgilere ulaşmak ve işyeri çalışanları ile görüşmeler yapmak.
  • İşverenin bilgisi dâhilinde mesleği ile bağlantılı kurum ve kuruluşlarla çalışma alanlarının iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
OSGB Bağcılar

Tüm bu sayılanların dışında elbette ki iş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri bulunmaktadır. O yükümlülükleri de incelemek faydalı olacaktır. Mesela, yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirirken, iş güvenliği uzmanları işin genel standardını bozmadan verimli bir ortam sağlanmasına katkıda bulunmalıdır. Bunların yanında Silivri OSGB, çalıştığı kurumun sırlarını ve işverenin ekonomik ve ticari bilgilerini gizli tutmak ile sorumludurlar.

Silivri’de İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hizmet Süresi

2012 yılının Haziran ayında Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 no’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tüm işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğine dair personel istihdamı zorunlu hale geldi. Önemli sanayi bölgelerimizden olan Silivri’de de tehlike sınıfları olarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli tanımlamaları yapıldı ve OSGB faaliyetlerinin çapı oluşturuldu. İş yerlerinin tehlike sınıfı NACE koduna göre belirleniyor. Tehlike sınıfı ile birlikte çalışan personel sayısına göre istihdam edilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli sayısı ve bu personellerin çalışanlara ayırması gereken zamanlar tanımlanmakta. Az tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler için çalışan başına ayda en az 10 dakika boyunca iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılmalıdır. 100 çalışan ve üzeri durumlarda ise bir tam zamanlı iş güvenliği uzmanı çalıştırılmalı veya OSGB desteği alınmalıdır. Tehlikeli sınıfta da çalışan başına 20 dakikalık süre tanımlanmıştır. 1000 ve üzeri çalışanda ise en az iki tam zamanlı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurulmalıdır. Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde de çalışan başına 40 dakika zaman ayrılmalı ve 1000 personel için dört tane tam zamanlı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılmalıdır.

OSGB Avantajları Nelerdir ?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tarihçesi

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar