Temel İSG Eğitimi

Temel İSG Eğitimi

Temel İSG Eğitimi

Temel İş Güvenliği Eğitimi diğer adıyla da Temel İSG Eğitimi bir iş yeri içerisinde mevcut işlerin yürütülmesi ile alakalı olarak meydana gelebilecek bir takım tehlikelerden, çalışanların sağlığına zarar verebilecek çeşitli durumlardan korumak ve tehlikeler meydana gelmeden önüne geçebilmek için çalışanlara İSG Eğitimi Veren Kurumlar tarafından verilen temel eğitimdir. Aynı zamanda Temel İSG Eğitimi iş yerinin daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamına dönüşmesine katkı sağlamak ve beraberinde çalışanlar için uygun çalışma koşullarını oluşturmak amacı ile yapılan sistematik ve disiplinli eğitim çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş Yeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı’nın Görevleri Nelerdir ?

Temel İSG Eğitimi kapsamında yasal yükümlülükler yerine getirilirken aynı zamanda iş yerleri açısından da bu eğitim ile beraber çalışanların daha bilinçli ve tedbirli hale gelmesi amaçlanır. Yine aynı şekilde Temel İş Güvenliği Eğitimi ile iş yerindeki sağlık koşullarını iyileştirmek ve daha iyi hale getirmek ile beraber iş yeri kapsamında da ihtiyaç duyulan güvenlik koşullarını iyileştirmek hedeflenir. Bu kapsamda Temel İSG Eğitimi ile çeşitli iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi olumsuz durumların önüne erkenden geçilebilir ve önleyici tedbirler konusuna da hassasiyetle dikkat çekilir.

Temel İSG Eğitimi Ne Kadar Sürer?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince her bir çalışana işe başlama öncesi ve çalışma süresince de belirli aralıklarla İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmelidir. Eğitimlerin süresi işletmelerin faaliyetleri ile değişebileceği gibi tehlike sınıfı ile de değişiklik göstermektedir. Normal şartlarda çalışanların iş güvenliği eğitimleri az tehlikeli sınıftaki bir işletme için en az 8 saat, tehlikeli sınıftaki bir işletme için en az 12 saat, çok tehlikeli bir işletme için de en az 16 saat olmalıdır. Bu süreler eğitimin en az verileceği sürelerin kanuni sınırı olup faaliyet veya kişilerin görevleri doğrultusunda uzatılabilmektedir. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi az tehlikeli gruptaki iş yerlerinde gün bazında bir günden daha az süremez. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerleri için de iki günden daha az sürmemelidir. Kanun gereğince işe ilk giriş aşamasında iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yüz-yüze alınması şarttır. Yani uzaktan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almak mümkün değildir. Fakat bazı durumlarda 7 no’lu maddeye göre ilk defa alınabilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimi dışında bazı eğitimler uzaktan da yapılabilmektedir.

İş Güvenliği Yenileme Eğitimi

Temel İSG Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Ülkemizde yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu özel sektör ya da kamu fark etmeksizin tüm iş yerlerini, iş yerlerindeki çalışanların iş kolları ve statülerine bakılmaksızın tüm çalışanları kapsayan önemli bir yasal düzenlemedir. İşletmeler de bu kapsamda yasal zorunluluklarını yerine getirmekle beraber ile Temel İş Güvenliği Eğitimi ile iş yerlerinde karşılaşılabilecek maddi ve manevi zararlar, hasarlar ya da yaralanma, ölüm gibi istenmeyen ve korkunç olan çeşitli durumların erkenden önüne geçerek gerekli tedbirleri almış olurlar. Bunlarla beraber Temel İş Güvenliği Eğitimi iş yerlerinde çalışanlar için ciddi bir bilinç oluşturmanın yanı sıra da iş yerlerinde sıkça karşılaşılan meslek hastalıkları ve iş kazaları gibi olumsuz pek çok tehlikeli durumun önüne geçmeyi sağlar. İş yerlerinde mevcut olan riskleri erkenden fark ederek geç kalmadan gerekli tedbirleri alabilmek adına oldukça gerekli bir eğitim olması ile de dikkat çeker. Bu eğitim ile çalışanların hem daha sağlıklı hem de daha güvenli ve verimli bir iş ortamında çalışmalarına katkı sağlanır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar