Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

Tespit ve öneri defteri nedir bu konuyu ele alalım. İş sağlığı ve güvenliği alanında tespit ve öneri defteri büyük önem taşıyor. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından iş yerlerine atanan iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları o işletmeyle ilgili tespit ve öneriler yapacaktır. Yasalar gereği bu tespit ve önerilerin Tespit ve Öneri Defteri adı altında bir araya getirilip kayıt altına alınması gerekiyor.

Tespit ve Öneri Defteri Nasıl Kullanılır?

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları tespit ve öneri defterini kullanırken aynı zamanda şirkete dair diğer farklı hususları da buraya kaydedebilir. Bunlar seri numaralı kayıtlardır ve sayfalar bir asıl iki kopya olarak düzenlenir. Yani elde üç nüsha olmalıdır. Defterin kaybedilmesi durumunda iş yerinde tutanak tutulması önerilir. İş yeri çalışan sayısının takibi ve İSG Katip üzerinden güncellenmesi de ayrıca önemlidir.

Tespit ve Öneri Defteri Zorunlu mu?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre tehlike sınıfı veya çalışan sayısı fark etmeksizin her işletmenin tespit ve öneri defteri tutması zorunludur. Tespit ve öneri defterinin doldurulması eğer varsa dahili iş sağlığı ve güvenliği birimi (İSGB) sorumluluğundadır. İSGB’ye sahip olmayan işletmeler ise ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) aracılığı ile tespit ve öneri defteri tutmalıdır. Defterdeki tespit ve önerilerin belirlenmesi iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile birlikte çalışan iş yeri hekimi tarafından yapılmaktadır ancak defterin doldurulması iş sağlığı ve güvenliği uzmanının sorumluluğundadır. Tespit ve öneri defterinde belirtilen tüm maddeler işverene tebliğ edilmiş bir bildiri anlamı taşımaktadır. Yönetmelik çerçevesinde tespit ve öneri defterinden onaylı defter olarak bahsedilmektedir ve doldurulma işleminden önce de noter tarafından her sayfasının onaylanması gerekmektedir. Şu an için az tehlikeli ve 50’den az çalışana sahip olan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği çalışması yapma zorunluluğu bulunmadığı için tespit ve öneri defterleri 2024 yılı başında doldurulacaktır ve bu konuda gerekli hazırlıkların tarih yaklaştığında yapılması gerekmektedir.

OSGB'de Ara Dinlenme Süresi Hakkında Bilgiler

Tespit ve Öneri Defteri Nedir

Ne Kadar Sık Doldurulmalıdır?

Defterin doldurulma sıklığına dair yasalar bilgi sunmaz. Bunun bir standardı olmasa da yerine getirilen çalışmaların ve açığa çıkarılan ters giden durumların kaydının işletmeye adım atıldığı her seferinde kayda alınmasını öneriyoruz. Bunun ana nedeni İSG Katip ile eş zamanlı yürütülen aylık çalışma planına uyum sağlamaktır.

Nereden Onaylatılır?

Tespit ve öneri defterine herhangi bir şey kaydetmeye başlamadan önce defterin onaylatılması gerekir. Kayda alınmaya başlanan defterin sonradan onaylatılmaya çalışılması elbette anlamsız olacaktır. Defteri onaylatmak içinse şirketin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya Genel Müdürlük’e gitmek gerekiyor. Ayrıca bağlı notere de gidilebilir. Noter tüm sayfaları mühürlemek zorundadır.

Tespit ve Öneri Defteri’ne Dair Bilinmesi Gerekenler

Defterin yükümlülükleri noktasında hem OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) hem de işvereni ve de iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimini ilgilendiren yükümlülükler var.

İşveren:

  • Defteri imzalar ve düzenli tutar.
  • Tespit ve Öneri Defteri’ni müfettişlere işveren sunar.
  • Her ne kadar defter iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından doldurulsa da işveren bu defterdeki talimatları izleyerek ilgili düzeltme ve iyileştirmeleri yerine getirmek zorundadır.

OSGB:

  • Tespit ve Öneri Defteri suretleri OSGB uzmanları tarafından saklanır.
  • OSGB ise bunları ayrı olarak arşivine almalıdır ve denetimlerde sunmalıdır.
  • OSGB’ler sözleşmesi biten işverene defteri sunmalıdır.

İş güvenliği ve iş yeri hekimi:

  • İş güvenliği uzmanı iş yerine dair gördüğü aksaklıkları ve yapılması gereken iyileştirmeleri deftere işlemelidir.
  • Yine iş yeri hekimi iş yerine dair gördüğü aksaklıkları ve yapılması gereken iyileştirmeleri deftere işlemelidir.

OSGB Avantajları Nelerdir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

Silivri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar