Toksik Maruziyetin Riskleri

Toksik Maruziyetin Riskleri ve Önlenmesi

Toksik Maruziyetin Riskleri ve Önlenmesi

Türkiye’de her yıl kimyasallarla ilgili yüzlerce kaza meydana gelir. Toksik maruziyetten kaynaklanan kazalar ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabiliyor. İş yerlerindeki toksik maruziyet kaynaklı kişisel yaralanma ve kaza vakaları yüzbinlerce lira masrafla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde toksik maddeler için belirlenmiş belirli güvenlik standartları bulunuyor. Bugün sağlık idareleri ve çalışma bakanlığı toksik maddelerle ilişkili iş yeri tehlikelerini ele alan güvenlik yönergeleri yayımlamak dahil, işçilerin güvenliğini sağlamak adına standartları belirler.

Yapılması Gerekenler

İşçilerin kimyasal tehlikelere ve toksik maddelere maruziyetini kontrol etmeyi sağlayan çalışma uygulamaları bulunmaktadır. Bu kontroller solunum koruması eşliğinde gerçekleştirilir. Toksinler ve kimyasallar için belirlenmiş çeşitli güvenlik kontrolleri aşağıdaki gibidir:

  • Eliminasyon ve ikame kontrolleri: Mümkün olduğunda, toksik madde veya kimyasal daha güvenli bir alternatif ile ikame edilmelidir.
  • Mühendislik kontrolleri: Bu yöntem, fiziksel çalışma alanını değiştirerek işin tehlikesini ortadan kaldırır veya azaltır. Tehlikeli maddeyle teması en aza indirmek için sürecin değiştirilmesini, davlumbaz kullanmayı, işlemi durdurmayı veya izole etmeyi, toz ve diğer parçacıkların oluşumunu azaltmak için sulu yöntemler kullanmayı ve seyreltme havalandırmasını içerebilir.
  • İş uygulaması ve idari kontroller: Bu yöntem ile tehlikeyi en aza indirmek için verimli prosedürler veya süreçler oluşturulur. Tehlikeli maddeye aşırı maruz kalmayı en aza indirmek için iş atamalarını değiştirmeyi ve çalışma programlarını ayarlamayı içerebilir.
  • Kişisel Koruyucu Ekipman: Kimyasalların ve toksik maddelerin risk faktörlerine maruz kalmayı en aza indirmek için koruma kullanılmasını amaçlamaktadır. Buna kimyasal koruyucu giysi ve eldiven giymek, solunum koruması kullanmak ve göz koruması kullanmak dahildir.
İş Yeri Hastalıkları

Risklerin Farkına Varmak

Pek çok işçi, risk oluşturan kimyasalların farkında olmadıkları için iş yerinde toksik maddelerin tehlikelerini fark etmez. Bu bilinç eksikliği, çalışanları toksik maddeye daha da büyük oranda maruz kalma ve yaralanma riskiyle karşı karşıya bırakır. Kimyasallar ve toksik maddelerle ilişkili tehlikeler konusunda çalışanları eğitmeyi amaçlayan referans kılavuzlar bulunur. Bu kılavuzlar ile işçilerin iş yerinde toksik  yaralanmaya karşı korunması sağlanır.

Şimdi bir İş Güvenliği Firması ile Çalışın

Çoğu işçi, iş yerindeki maddelerin oluşturduğu tehlikelerin farkında değildir. Tüm işçilerin işyerindeki maddelere maruziyetle ilgili riskler hakkında bilgilendirildiğinden emin olmak işverenin sorumluluğundadır. Ayrıca, işverenlerin, işçilerin toksik maddelere ve kimyasallara maruziyetini ortadan kaldırmak veya azaltmak için güvenlik önlemleri alması gerekmektedir. Kale OSGB gibi iş güvenliği firmaları bu faktörleri işveren adına ele alır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar