Tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle Avrupa Birliği ne üye ülkelerde çalışanların sağlığına yönelik hizmetlerin düzenlenmesi önemle ele alınmakta ve bu hizmet ekibi içinde İş Sağlığı Hemşiresinin önemli rolü vurgulanmaktadır.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

Diğer sağlık personeli, görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Diğer Sağlık Personeli veya İşyeri Hemşiresinin Görevi

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında,önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı olur
 • Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar,kaydeder,sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve fizik muayeneye yardımcı olur
 • İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder
 • Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi,zararlı maddelerden korunması için çalışır;çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması,yürütülmesi ve kontrolüne katılır.
 • Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar,tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır
 • Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması,değerlendirilmesi,izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır,gerekli kayıtları tutar,
 • Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması,değerlendirilmesi,izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır,gerekli kayıtları tutar,
 • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde işyeri hekimine yardımcı olur
 • İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır .