İstanbul OSGB Firmaları

Diğer Sağlık Personeli veya İş Yeri Hemşiresi Hizmeti

Hemşireler birbirinden çeşitli ortamlarda çalışabilmektedir. En yaygın işyeri ortamları hastaneler olsa da, hemşireler evde bakım, okullarda, araştırma ortamlarında ve diğer tıbbi kliniklerde ve de iş yerlerinde görev alabiliyor.  Konu işyeri güvenliği olduğunda diğer sağlık personeli adıyla da bilinen iş yeri hemşirelerinin bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar hem çalışılan şirketi hem de hemşirenin kendi sağlığını ilgilendiren durumlardır. Aşağıda, bir hemşirenin iş yerlerinde karşılaşabileceği sağlık ve güvenlik tehlikesi riskleri sıralanıyor:

  • Virüsler ve diğer mikroplar gibi biyolojik faktörlere maruz kalma
  • Temizlik ürünleri, ilaçlar ve lateks gibi kimyasal ürünlere maruz kalma
  • Ağır yük kaldırırken, hareket ederken veya uzun süre ayakta dururken karşılaşılan fiziksel zorluk
  • Tedavide kullanılan radyasyon ve lazerlere maruz kalma
  • Sağlık sorunu olan personelle ilgilenirken etkisinde kalınan zihinsel ve duygusal stres

Diğer sağlık personeli veya iş yeri hemşiresinin, karşılaşabileceği riskli durumlarla ilişkili zararı en aza indirmesi için, hemşirelerin görevde bulundukları gün içerisinde ellerini sık sık temiz tutması ve iş yeri ortamlarına da olabildiğince özen göstermesi gereklidir. Aynı zamanda çevrelerindeki potansiyel risklerin farkında olmalı, böylece bu etkenlerin sağlıkları üzerindeki etkilerini azaltmaya çalışmalıdırlar.

Sağlıklı Çalışma Ortamı

Hemşireler iş yeri ortamındaki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde yol göstericidir. Sağlık birimi personelleri, çalışanların daha güvenli ve tatmin edici bir iş yeri ortamında görev yapmasına olanak tanır. Tıpkı sağlık çalışanlarının hastalara bakma görevi olduğu gibi, işverenlerin de çalışanlarına temel bakımları sunma sorumlulukları vardır. Böylece onlar için sağlıklı bir çalışma ortamı oluştururlar.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlıklı bir çevreyi “fiziksel, zihinsel ve sosyal refahın olduğu” yer olarak tanımlamaktadır. Bir çalışma ortamının bu kriterleri yerine getirdiğinden emin olmak ve hemşirelerin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlamak için belirli prosedürler vardır. Yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, hemşire çalıştıran tüm kuruluşların prosedürlerini bu kurallar doğrultusunda belirlemeleri önemlidir.

İş yeri hemşiresinin iş yerindeki çalışma saatleri yasalarla belirlenmektedir. Bu saatler Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde aynı ya da benzerdir. Diğer sağlık personeli adıyla da geçen hemşirelerin beklenen iş yükü süreleri o iş yerinin çalışan sayısına göre hesaplanmaktadır. Basit hesaplama şöyledir:

  • 10 ila 49 çalışanı olan çok tehlikeli iş yeri için çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • 50 ila 249 çalışanı olan çok tehlikeli iş yeri için çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • 250 ve üzeri çalışanı olan çok tehlikeli iş yeri için çalışan başına ayda en az 20 dakika.

İş Yeri Hemşiresinin Görevleri

İş yeri hemşiresi iş yeri hekimine yardımcı olmakla görevlidir. Çalışma ortamının güvenliği ile ilgili eksikliklerin tespit edilmesinde bilgiler sunar. Personellerin sağlık düzeyleri hakkında veri toplar ve bu verileri periyodik muayene formunda saklar. Bu bilgiler daha sonra fiziksel muayenelerde kullanılır. İş yeri personellerine sunulan sağlık eğitimlerinde görev alabilir. İlk yardım servislerinin oluşturulması ve yerine getirilmesinde hekime destek olur.

Sağlık taramalarında şüphe uyandıran vakaları hekime bildirebilir. Zararlı maddeleri iş ortamından uzaklaştırır ve hamile veya emziren kadınların, çocuk bakım hizmeti çalışmalarının kontrolünü sağlar. Personelin hastaneye sevkine, tedavi ve iyileşme sürecine birinci elden dahil olur. Ek sağlık servislerinin hazırlanması ve yürütülmesinde hekime öneriler sunar ve ihtiyaç duyulan kayıtları tutar.